ELTC 110


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizcenin Yapısı ELTC 110 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 30 58 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Faranak Abbaszad TEHRANİ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste, öğrenciler İnglizce gramer yapılarını ayırt etmeyi ve onları farklı ortamlarda kullanmayı öğrenecekler.
Dersin İçeriği İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki; bu dil yapıları aracılığıyla anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 ileri düzey dilbilgisi yapılarını spontane kullanma ÖÇ-2 biçim, anlam ve kullanım hakkında bilgi sahibi olma ÖÇ-3 kendi ve etrafındaki kişilerin dil kullanımını denetleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amacını, ders planını ve kaynakçayı tanıtma
2. Hafta Mixed tenses revision (1)
3. Hafta Mixed tenses revision (2)
4. Hafta Modals to express degrees of necessity
5. Hafta Modals to express degrees of certainty
6. Hafta Noun Clauses
7. Hafta Direct and Indirect Speech
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Adjective Clauses
10. Hafta Adjective clauses with prepositions, quantifiers, or nouns, adjective phrases
11. Hafta Passive and active sentences
12. Hafta Conditionals
13. Hafta Conditionals
14. Hafta Review of the whole course
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Focus on Grammar 5: An Integrated Skills Approach, Longman
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 x

 

 x

PY4

 

 

 

PY5

 

 

 

PY6

 

x

 

PY7

 

 

 x

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 

 

 

PY11

 x

 x

x

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 

 

 

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

 

 

PY20

 

 

 

PY21

 

 

 

PY22