MBS 015


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mikro Öğretim MBS 015 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 - - - 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin 15 dakika süren kısa etkinliklerden oluşan ders planları hazırlamalarını, kontrollü sınıf ortamında gerçekleştirmelerini ve video kaydına dayalı olarak uygulamaları üzerinde kendilerini yansıtmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersin sonunda öğretmen adayları şunları geliştireceklerdir: 1. Etkili öğretme ve öğrenmenin temel ilkelerinin anlaşılması, 2. Öğretmenin mesleki yeterliliklerini, tutumlarını, rollerini ve davranışlarını anlayan, 3. Dersin planlanması, hazırlanması ve yürütülmesi açısından kendilerini, 4. kendini yansıtma anlayışı. 5. yansıtıcı öğretim becerileri.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve planlama
2. Hafta Mikro öğretim oturumu (Dinleme-konuşma ve alt beceriler)
3. Hafta Mikro öğretim oturumu (Dinleme-konuşma ve alt beceriler)
4. Hafta Mikro öğretim oturumu (Dinleme-konuşma ve alt beceriler)
5. Hafta Mikro öğretim oturumu (Dinleme-konuşma ve alt beceriler)
6. Hafta Mikro öğretim oturumu (Dinleme-konuşma ve alt beceriler)
7. Hafta Mikro öğretim oturumu (Dinleme-konuşma ve alt beceriler)
8. Hafta Vize
9. Hafta Mikro öğretim oturumu (Okuma-yazma ve alt beceriler)
10. Hafta Mikro öğretim oturumu (Okuma-yazma ve alt beceriler)
11. Hafta Mikro öğretim oturumu (Okuma-yazma ve alt beceriler)
12. Hafta Mikro öğretim oturumu (Okuma-yazma ve alt beceriler)
13. Hafta Mikro öğretim oturumu (Okuma-yazma ve alt beceriler)
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40 (Ders planı (%25) + mikro öğretim (%60) + öz yansıtma raporu (%15))
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60 (Ders planı (%25) + mikro öğretim (%60) + öz yansıtma raporu (%15))
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Creswell, J. W. (2012). Educational research Planning, conducting, and evaluating quantitative and Burns, A., & Richards, J. C. (2012). The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Second language teaching. Cambridge University Press. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Snow, M. A. (2014). Teaching English as a second or foreign language. National geographic learning. Kalaimathi, D. H., & Julius, R. A. (2015). Micro teaching: A way to build up skills. Laxmi Book Publication. Ramaswamy, B., & Sethi, D. (2017). Micro teaching: Features, procedures and benefits. Kanishka Publishers, Distributors. Richards, J. C., & Lockhart, C. (2013). Reflective teaching in Second language classrooms. Cambridge University Press. Richards, J. C., & Nunan, D. (2004). Second language teacher education. Cambridge University Press. Schön, D. A. (2014). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. Jossey-Bass. Wallace, M. J. (2004). Training foreign language teachers: A reflective approach. Cambridge University Press. Zeichner, K. M., & Liston, D. P. (2014). Reflective teaching: An introduction. Routledge.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi