GKS011


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Medya Okuryazarlığı GKS011 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Öğrt.Gör. Elif Akyol Emmungil
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğrencilerde medya okuryazarlığı bilgi ve becerisi kazandırma.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Okuryazarlık ve 21.yy. Medya Okuryazarlığını tanımlayabilir. 2. Medya okuryazarlığının ilkeleri, modelleri, kuram ve yaklaşımlarını bilir. 3. Medya okur yazarlarındaki paydaşları tanımlayabilir. 4. Türkiye’deki medya okuryazarlık süreçlerini bilir. 5. Medya okuryazarlığı ile dijital oyun, siber zorbalık, sosyal medya ile ilişkilendirmeyi yapabilir. 6. Medya okuryazarlığı ile telif hakkı, kişilik hakkı, etik gibi kavramlarla ilişkilerini açıklayabilir. 7. Basında çocuğa, kadına ve ebeveynler ile ilgili haber dili medya okuryazarlığı kapsamında değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders içeriği ve tanışma
2. Hafta Okuryazarlık 21.yy. Medya Okuryazarlığı
3. Hafta Medya Okuryazarlığı İlkeler
4. Hafta Medya Okuryazarlığı Önemli Kılan Koşullar
5. Hafta Medya Okuryazarlığı Modelleri
6. Hafta Kuram ve Yaklaşımlar
7. Hafta Medya Okuryazarlığında Paydaşlar Arası İşbirliği ve Anahtar Kriterler
8. Hafta Vize
9. Hafta Pedagoji
10. Hafta Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Hareketi
11. Hafta Dijital Oyunlar, Şiddet ve Siber Zorbalık
12. Hafta Telif Hakkı, Kişilik Hakkı, Etik
13. Hafta MEB’de okutulan Medya Okuryazarlığı
14. Hafta Sınıfta Medya Okuryazarlığı: Örnek Etkinlikler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bostancı, M.(2019).Medya Okuryazarlığı. Ankara: Nobel Sezer, N.(tarihsiz). Medya Okuryazarlığı: E-kitap: İstanbul Üniversitesi MEB-RTÜK(2006) ilköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara Moodle dersi içinde paylaşılan makale ve dosyalar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi