GKS 010


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kültür ve Dil GKS010 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı The main goal of this course is to describe sociology as a social science; but the most important goal is to provide students with the ability of analyzing what's happening around themselves in an multi-dimensional perspective; by doing so it is expected that they will be aware of human rights.
Dersin İçeriği -
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) The students who attended the course and were successful at the end of semester will acquire the followings: 1. describe the basic notions of language and culture 2. recognize the sources and elements of culture 3. recognize spoken and written culture, material and non-material culture 4. explain the interaction between acculturation, semi-domestication; cultural spread and rapport 5. describe the language as symbolic systems and in front of structural-functional approaches 6. explain the interaction between culture, language and reality. 7. explain the cultural and communicational functions of language 8. recognize development and transmission in language and cultural and the dynamics of these 9. explain the interaction of cultural and linguistic changes 10. describe national culture, globalization, multilingualism, multiculturalism.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar
3. Hafta Kültürün kaynakları ve öğeleri Sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür
4. Hafta Bireysel ve toplumsal açılardan kültür Birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür
5. Hafta Semboller sistemi olarak dil Bireysel açıdan dil ve dil edinimi
6. Hafta Dilin insan bilincine etkisi Kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki
7. Hafta Dilin insan bilincine etkisi Kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi
10. Hafta Dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı Ulusal kimlik ve dil
11. Hafta Kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri
12. Hafta Kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları
13. Hafta Milli kültürler, küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük
14. Hafta Dersin kapanış Tartışması: - Çok kültürlülük, küyerelleşme ve dijitalleşmenin dilin geleceğine etkisi ne olabilir?
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi