ELTE013


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi ELTE013 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
2 2 2 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr. Gültekin Boran
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1) Öğrencilere bu derste ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavram ve becerileri edindirme. 2) Sınavın öğrenci ve öğretmeler için neden gerekli olduğunu kavrayacaklar ve ölçme ve değerlendirme arasındaki farkları kavratmak 3) Ayrıca sınavın amaçlarına ve değerlendirme çeşitlerine göre sınav biçimlerini öğrencilere kavratmak.
Dersin İçeriği Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; Farklı gruplar için değerlendirme çeşitleri; Geleneksel araçlar ve alternatif araçlar; Yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, doğru-yanlış sınavları, projeler, sunumlar, akran değerlendirmesi. Öğrencinin bilgi ve becerilerini çeşitli metotlarla ortaya konulması, Gözlem, mülakat, performans değerlendirmesi, öğrenci ürün dosyası; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Derslere devam eden ve başarılı olan öğrenciler aşağıdaki ders kazanımlarını edineceklerdir: 1) Ölçme araçlarını ve özelliklerini kavrayacaklardır. 2) Geleneksel yaklaşımlara bağlı geleneksel ölçme araçlarını tanıyıp kavrayacaklardır. 3) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koymak için çeşitli ölçme biçimlerini öğrencilere kavratmak. (Örneğin: araştırma ödevleri, projeler, akran değerlendirmesi, öz-değerlendirme, vb). 4) Öğrenci başarılarını değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken hususları öğretmen adayı öğrenciler kavrayacaklardır. 5) Öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi ve ölçülmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğrencilerle tanışma, dersin amaçlarının ve içeriğinin tanıtılması.
2. Hafta Eğitimde ölçme araçları ve özellikleri, ölçme ve değerlendirme süreci.
3. Hafta Geleneksel ölçme araçları, yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar.
4. Hafta Çoktan seçmeli sınavlar, doğru-yanlış sınavları, eşleştirme sınavları, sözlü sınavlar.
5. Hafta Gözlem, görüşme, performans değerlendirme.
6. Hafta Öğrenci ürün dosyası, araştırma ödevleri, araştırma projeleri.
7. Hafta Akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde önemli hususlar.
10. Hafta Öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi
11. Hafta Öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi
12. Hafta Alternatif değerlendirme yaklaşımları
13. Hafta Ölçme ve değerlendirme sürecinde öğretmen, veli ve öğrencilerin rolü.
14. Hafta Genel tekrar, final sınavı ile ilgili bilgi verme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Baker,D., (1989).Language Testing: A critical survey and practical guide. GB:Edward Arnold Brown, D. ,(2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices.Longman Farhady, H. , Jafarpour A., & Birjandi, P., (1995). Language skills testing: From theory to practice. Tehran: SAMT Publications Heaton, J.B. ,(1988).Writing English Language Tests. New York: Longman Hughes, A. (1996). Testing For Language Teachers. Cambridge: CUP Madsen, H.S (1983) Techniques in Testing. Oxford: Oxford Univ. Press Weir, C. (1990). Communicative Language Testing.UK: Prentice Hall
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi