ELTE011


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Ders Kitabı İncelemesi ELTE011 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 - - 75 - 103 2 4

Ders Sorumluları Doç. Dr. Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının ders kitabı seçme usul ve yöntemleri konusunda yetkin olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Ders kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öğretmen adayları ders kıtabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabı kavramlarını tanırlar ve özelliklerini bilirler; 2. Öğretmen adayları ders kitabı inceleme ve değerlendirme süreçlerini tanırlar ve özelliklerini bilirler, 3. Öğretmen adayları ders kitabı inceleme ve değerlendirme yöntemlerini tanırlar ve özelliklerini bilirler, 4. Öğretmen adayları farklı öğrenci profillerine uygun nasıl ders kitabı seçeceklerini bilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş ve dönem planlaması
2. Hafta İngilizce öğretiminde ders kitaplarının rolü, İngilizce ders kitaplarının değerlendirilmesi, birincil ve pratik hususlar
3. Hafta İngilizce ders kitaplarının tasarımını, içeriğini, dil becerilerinin ve alt becerilerinin, alıştırmaların/görevlerin/aktivitelerin değerlendirilmesi
4. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (MEB)
5. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (MEB)
6. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (MEB)
7. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (MEB)
8. Hafta Vize Sınavları
9. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (Uluslararası yayınevleri)
10. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (Uluslararası yayınevleri)
11. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (Uluslararası yayınevleri)
12. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (Uluslararası yayınevleri)
13. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (Uluslararası yayınevleri)
14. Hafta Ders kitabı inceleme ve değerlendirme sunuları (Uluslararası yayınevleri)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) %40 (Vize projesi: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kullanılan bir İngilizce ders kitabının inceleme ve değerlerdirilmesi sunumu ve raporu) + %60 (Final projesi: Uluslararası yayınevlerince yayınlanan bir İngilizce ders kitabının inceleme ve değerlerdirilmesi sunumu ve raporu)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi