ELTE006


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı ELTE006 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - 46 - 46 120 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizcenin öğretiminde kullanılan öğretim malzemeleri, bunların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili yeterliliklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği İDÖ ders gereçleri tasarımı kuram ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 İngilizcenin öğretiminde ders gereçleri tasarımı kuram ve ilkelerini (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) bilir ve karşılaştırır. ÖÇ-2 Ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format, öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı arasındaki ilişkiyi inceler ve örnekler üzerinde çalışır. ÖÇ-3 Dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamalarını inceler ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders ve kapsamı ile ilgili bilgilendirme
2. Hafta Dil öğretim materyalleri ve malzeme geliştirmede güncel sorunlar
3. Hafta Materyal değerlendirme
4. Hafta Malzeme değerlendirmesi için kriterler geliştirmek
5. Hafta Yeterlilik temelli öğretimde öğretme ve öğrenme materyalleri ve bunların geliştirilmesi
6. Hafta Materyal Değerlendirme sunumları
7. Hafta Materyal Değerlendirme sunumları
8. Hafta Ara Sınav (Materyal değerlendirme raporu)
9. Hafta Dijital hikayeler nasıl oluşturulur?
10. Hafta Hikaye geliştirme
11. Hafta Dijital hikaye geliştirme
12. Hafta Dijital hikaye ile ilgili aktivite geliştirme
13. Hafta Dijital hikaye ile ilgili aktivite geliştirme
14. Hafta Dijital hikaye ile ilgili aktivite geliştirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40 (%40 test + %60 materyal ve ilgili aktivite tasarım projeleri)
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60 (Materyal ve ilgili aktivite tasarım projesi)
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tomlinson, B. (2013). Materials development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Tomlinson, B., & Masuhara, H. (2018). The complete guide to the theory and practice of materials development for language learning. Oxford: Wiley Blackwell.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi