ELTC401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme ELTC401 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 70 112 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Öğretmen adaylarının İngilizce öğretimi için içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek.
Dersin İçeriği İngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: İngilizce öğretiminde içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki; ders içeriği ve gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, İngilizce öğretmeni adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; İngilizce içerik ve gereç değerlendirmesi, İngilizce ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve içerik ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce öğretiminde ders içeriği ve materyal geliştirme teorilerini, ilkelerini ve yöntemlerini tanımlayabileceklerdir. İngilizce öğretiminde kullanılan içerik ve materyalleri değerlendirebileceklerdir. İngilizce dil becerilerinin gelişimi için farklı ders ortamlarına uygun ders içerik ve materyallerini uyarlayabilecek, tasarlayabilecek ve geliştirebileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İngilizce öğretiminde materyal geliştirmeyle ilgili temel konular
2. Hafta MEB Müfredatı 2-8 esas alınarak hazırlanan öğrenci kitabının içerik ve materyallerinin (okuma) sunumu
3. Hafta MEB Müfredatı 2-8 esas alınarak hazırlanan öğrenci kitabının içerik ve materyallerinin (dinleme) sunumu
4. Hafta MEB Müfredatı 2-8'e dayalı öğrenci kitabı bölümünün ilk taslağının sunumu (dinleme, konuşma, okuma, yazma ve alt beceriler)
5. Hafta MEB Müfredatı 2-8'e dayalı öğrenci kitabı bölümünün ilk taslağının sunumu (dinleme, konuşma, okuma, yazma ve alt beceriler)
6. Hafta Hazırlanan öğrenci kitabı bölümü için öğretmen kılavuz kitabının ilk taslağının sunumu
7. Hafta Hazırlanan öğrenci kitabı bölümü için öğrenci çalışma kitabının ilk taslağının sunumu
8. Hafta Vize sınavı
9. Hafta MEB Müfredatı 9-12'ye dayalı alınarak hazırlanan öğrenci kitabının içerik ve materyallerinin (okuma) sunumu
10. Hafta MEB Müfredatı 9-12'ye dayalı hazırlanan öğrenci kitabının içerik ve materyallerinin (dinleme) sunumu
11. Hafta MEB Müfredatı 9-12'ye dayalı öğrenci kitabı bölümünün ilk taslağının sunumu (dinleme, konuşma, okuma, yazma ve alt beceriler)
12. Hafta MEB Müfredatı 9-12'ye dayalı öğrenci kitabı bölümünün ilk taslağının sunumu (dinleme, konuşma, okuma, yazma ve alt beceriler)
13. Hafta Hazırlanan öğrenci kitabı bölümü için öğretmen kılavuz kitabının ilk taslağının sunumu
14. Hafta Hazırlanan öğrenci kitabı bölümü için öğrenci çalışma kitabının ilk taslağının sunumu
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) %40 (Vize: 2-8. sınıflar için kitap bölümü, öğretmen kitabı bölümü, ve öğrenci çalışma kitabı geliştirme projesi) + %60 (Final projesi: (Vize: 9-12. sınıflar için kitap bölümü, öğretmen kitabı bölümü, ve öğrenci çalışma kitabı geliştirme projesi)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Azarnoosh, M., Zeraatpishe, M., Faravani, A., & Kargozari, H. R. (2016). Issues in materials development. SensePublishers. Cunningsworth, A. (2005). Choosing your coursebook. Macmillan Heinemann English Language Teaching. Mishan, F., & Timmis, I. (2015). Materials development for TESOL. Oxford University Press. Tomlinson, B. (2013). Materials development in language teaching. Cambridge University Press.
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi