İŞL513


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL513 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; öğrencilere işletmelerde çalışan yönetimi, işe alım ve çalışan ahlakı ile ilgili bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, işletmenin temel fonksiyonlarından biri olan insan kaynakları dahilinde iş gücünün işe alımı, iş tanımları, işe yerleştirilmesi, performans değerlendirmesi, çalışanların motivasyonu konuları işlenmektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin insan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İş tanımı ve işe gerekli çalışan özelliklerini tanımlayabilme, 2- İşe alım sürecinde diğer bölümlerle gerekli iletişimi kurabilme, 3- Çalışan-işletme bağlılığının önemini kavrayabilme 4- Çalışanlara sağlanması gereken iş ortamının ayrıntılarına hakim olma 5- Herhangi bir işletmenin insan kaynakları bölümünde donanımlı olarak çalışabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnsan kaynakları yönetimi, ilkeler, örgütlenmesi ve etkinliği
2. Hafta İnsan kaynakları planlaması, personel sağlama ve seçme
3. Hafta Ücret yönetimi ve ücret değerleme yöntemleri
4. Hafta Ücret yönetimi ve ücret değerleme yöntemleri
5. Hafta Ücretleme, ücret sistemleri ve sosyal yardımlar
6. Hafta Güdüleme kavramı, güdüleme ve süreç kuramları
7. Hafta Oryantasyon, çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması
8. Hafta İş kazalarının analizi
9. Hafta İş görüşmelerinde başarılı bir mülakatın hazırlıkları ve görüşme ilkeleri
10. Hafta Kariyer planlaması ve performans değerlendirme
11. Hafta İnsan kaynaklarında eğitim geliştirme
12. Hafta CV hazırlama teknikleri
13. Hafta Mobbing ve özellikleri
14. Hafta İnsan kaynaklarında bilgi sistemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Halil CAN, Şahin KAVUNCUBAŞI, Selami YILDIRIM, İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2009 İnternet uygulamaları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

       

5

 

5

 

ÖÇ2

5

5

       

5

 

5

 

ÖÇ3

5

5

       

5

 

5

 

ÖÇ4

5

5

       

5

 

5

 

ÖÇ5

5

5

       

5

 

5

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek