İŞL510


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL YÖNETİM İŞL510 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Serkan ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, finans, finansman ,finansal fnaliz, finansal planlama, bütçe, risk-getiri, finansal kararlarda faiz faktörü ve varlık yönetimi kavramları açıklanmakta ve işletmenin finansal yönetiminde bu kavramların yeri gösterilmektedir.
Dersin İçeriği Bu dersin amacı temel finans kavramlarını öğretmek, finans fonksiyonunun öteki fonksiyonlarla ilişkisi ve işletme yönetimindeki yeri ve önemini öğretmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal yönetim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finans ve finansal yönetimin esaslarını kavrayabilme, 2- Herhangi bir işletmenin finansal oranlarını hesaplayabilme, 3- Faiz oranlarından yararlanabilme, 4- Orta ve uzun vadeli finansal planlama ve sermaye bütçelemesi yapabilme, 5- Kar planlaması, çalışma kaldıracı ve finansal kaldıracın işletmelerde kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal analizde oranların kullanım
2. Hafta Finansal analizde fon akım tablosu
3. Hafta Finansal planlamada orta vadeli tahminler
4. Hafta Finansal planlamada uzun vadeli tahminler
5. Hafta Bütçeler
6. Hafta Kar planlaması ve kontrol
7. Hafta Çalışma kaldıracı ve finansal kaldıraç
8. Hafta Çalışma sermayesi yönetimi
9. Hafta Nakit yönetimi
10. Hafta Stokların yönetimi
11. Hafta Alacakların yönetimi
12. Hafta Sermaye bütçelemesi
13. Hafta Kar dağıtım politikası
14. Hafta Borçlanma-borçlanma politikası
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Finansal Yönetim,Büker Semih;Aşıkoğlu Rıza;Sevil Güven ,Ankara 2011,Yedinci Baskı.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

   

4

      

ÖÇ2

5

5

5

   

4

      

ÖÇ3

5

5

5

   

4

      

ÖÇ4

5

5

5

   

4

   

3

 

4

ÖÇ5

5

5

5

   

4

5

  

3

 

4

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek