İŞL514


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İŞL514 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 14 28 35 105 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özkan ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ele alınacak niteliksel ve niceliksel yöntemler, araştırma konularının ve bu konulara uygun araştırma yöntemlerinin seçimi, veri toplama, değerlendirme ve sonuca varma gibi temel teknik bilgiler sunarak, öğrencilerin dönem projeleri ve tezlerde kullanabilecekleri altyapıyı sağlayacaktır.
Dersin İçeriği Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleri öğretilecek ve araştırmanın planlanmasından raporunun yazımına kadar olan bütün evreler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını tanımlayabilme, 2- Araştırma yöntemlerini ve süreçlerini açıklayabilme, 3- Literatür araştırmasını yapabilme, 4- Araştırma hipotez ve sorularını oluşturabilme, 5- Veri toplama, veri analizi ve değerlendirme yöntemlerine hakim olma, 6- Araştırma önerisi ve araştırma raporu hazırlayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar
2. Hafta Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması
3. Hafta Nitel araştırmanın planlanması
4. Hafta Araştırma etiği
5. Hafta Nitel araştırma süreci
6. Hafta Amaçlı örnekleme yöntemleri, olasılıklı örnekleme yöntemleri
7. Hafta Gözlem
8. Hafta Görüşme
9. Hafta Odak grup görüşmesi
10. Hafta Doküman incelemesi
11. Hafta Hipotez ve hipotez testi
12. Hafta Nitel veri analizi
13. Hafta Geçerlik ve güvenilirlik
14. Hafta Rapor hazırlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2006, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi. Ankara Baş, T, 2008, Anket, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

5

 

3

 

4

    

5

ÖÇ2

5

5

5

5

 

3

 

4

    

5

ÖÇ3

5

5

5

5

 

3

 

4

    

5

ÖÇ4

5

5

5

5

 

3

 

4

    

5

ÖÇ5

5

5

5

5

3

3

 

4

    

5

ÖÇ6

5

5

5

5

 

3

 

4

    

5

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek