İŞL502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÖRGÜT KURAMI İŞL502 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Doç.Dr.Serkan ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, literatürde var olan işletme kuramlarının tarihsel gelişim süreçleri, temel görüşleri ve bunların işletmelerin yönetim ve yapılarına yansımalarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders, örgütlerin çeşitli çevresel faktörlerle olan ilişkilerini nasıl kurguladıklarını ve yönettiklerini açıklamak üzere geliştirilmiş önermeler bütününden oluşan bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin örgüt kuramı alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Örgüt yapısındaki çeşitliliği kavrayabilme, 2- Teknoloji ve değişimin örgütlenme üzerindeki etkisini anlayabilme, 3- Bu kuramların işletmelerdeki yönetim ve diğer yapılanmalarda uygulanışına hakim olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Örgütleri etkileyen ve başetmek zorunda oldukları etmenler
2. Hafta Farklı örgüt dizaynları
3. Hafta Örgütlenme çeşitleri
4. Hafta Örgütler arası ilişkiler
5. Hafta Örgütsel büyüklük yaşam döngüsü ve düşüş
6. Hafta Örgütlerde bilgi teknolojisi ve kontrol süreci
7. Hafta Çatışma güç ve politikalar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Örgütlerde yenilik ve değişim
10. Hafta Örgüt ve teknoloji
11. Hafta Strateji örgüt tasarımı ve etkililik
12. Hafta Örgütsel kültür
13. Hafta Karar alma süreçleri
14. Hafta Örgüt ve çevresi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar R. DAFT: THEORY AND DESIGN OF ORGANIZATIONS
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

  

3

   

3

   

ÖÇ2

5

5

           

ÖÇ3

5

5

    

3

2

3

    

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek