İŞL506


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM MUHASEBESİ İŞL506 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
42 48 90 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; yönetim stratejisinin belirlenmesi, kaynakların dağıtımı, maliyet planlaması ve kontrolu, başarının ölçülmesi, çağdaş gelişmelerin yönetim muhasebesine etkileri, maliyet davranışları ve yöntemlerinin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği Yönetim muhasebesini diğer muhasebelerle ilişkilendirerek, işletmelerde kar tahminleri, maliyet fonksiyonları, maliyet tahmin davranışları, karlılığı etkileyen faktörler, başa baş noktası ve bütçe hazırlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrenciler: 1. Yönetim muhasebesinin amaçlarını kavrar, 2. Yönetim muhasebesi, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişkileri kavrar, 3. Maliyet tahmin fonksiyonun oluşturabilir, 4. Karı belirleyen etkenlerdeki değişmeleri hesaplayabilir, 5. Bütçenin işletmeye sağladığı yararları kavrar, 6. Başa baş noktasını hesaplayabilir, 7. Karar destek noktalarında bilgiyi kullanabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim muhasebesine giriş ve amaçları
2. Hafta Yönetim Muhasebesi, Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Arasındaki İlişkiler
3. Hafta Çağdaş İşletme Çevrelerinde Yönetim Muhasebesi Uygulamaları
4. Hafta Maliyet Davranışları ve Tahmin Yöntemleri
5. Hafta Maliyet Tahmin Fonksiyonu Oluşturma Yöntemleri
6. Hafta Maliyet Hacim Kar Analizi
7. Hafta Başabaş Noktası ve ve Maliyet Hacim Kar Grafikleri
8. Hafta Ödev
9. Hafta Karı Belirleyen Etkenlerdeki Değişimler
10. Hafta Çok Ürünlü Durumda Maliyet Hacim Kar Analizi
11. Hafta Kar Planlaması
12. Hafta Bütçeleme
13. Hafta Genel Bütçenin Düzenlenmesi
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 40
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar BÜYÜKMİRZA, K, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, KARTAL, A., Yönetim Muhasebesi, Özdemir Ofset, 2012- Eskişehir, ve diğer yönetim ve maliyet muhasebesi kitapları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

 

5

 5

4

 

 

 

 

 

 

 

 4

ÖÇ2

5

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek