İŞL503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL MUHASEBE İŞL503 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Habib AKDOĞAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını kavratarak, muhasebenin işleyiş biçimini, hesap planını ve hesapları genel olarak tanıtmak ve defter kayıtlarını öğretmek.
Dersin İçeriği Muhasebenin tanımlanması, muhasebe türlerinin kavranılması ve işletmedeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olunması, genel olarak hesapların (bilanço-gelir tablosu ve maliyet hesapları) işleyişi ve muhasebe sürecinin kavratılması konularından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal muhasebe alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finansal muhasebenin temel kavramlarına hakim olma, 2- Muhasebe kayıtlarının nasıl okunacağını kavrama, 3- Bilanço, gelir tablosu ve gider muhasebesinin görev ve gerekliliklerine hakim olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Muhasebeye ilişkin genel bilgiler
2. Hafta İşletme ve muhasebe
3. Hafta Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe süreci
4. Hafta Muhasebenin türleri
5. Hafta Muhasebede taraflar
6. Hafta Muhasebede kullanılan belgeler
7. Hafta Muhasebe defterleri
8. Hafta Hesap kavramı, hesap çerçevesi ve hesap planı
9. Hafta Muhasebe kayıt süreci
10. Hafta Finansal tablolar
11. Hafta Bilanço hesapları - varlıklar
12. Hafta Bilanço hesapları – kaynaklar
13. Hafta Uygulama örnekleri
14. Hafta Uygulama örnekleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Finansal Muhasebe Kitapları, Muhasebe Uygulama Genel Tebliğleri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

5

  

2

5

     

ÖÇ2

5

5

5

5

  

2

5

     

ÖÇ3

5

5

5

5

  

2

5

     

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek