İŞL507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAYISAL YÖNTEMLER İŞL507 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özkan ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere istatistiğin temel kavramlarını tanıtıp, verilerin kullanımına sunulmasını ve özetlenerek yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste, temel istatistik bilgileri, hipotez testleri ve parametrik/parametrik olmayan testler tanıtılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sayısal yöntemler alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- temel istatistik bilgilerine hakim olma, 2- istatistiki yöntemleri kullanarak tahmin yapabilme, 3- hipotez testleri yapabilme ve bunu gelecek çalışmalarda uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel istatistik bilgileri
2. Hafta Yığın örnek ilişkisi
3. Hafta Tek yığın ortalaması ile ilgili tahmin
4. Hafta Tek yığın oranı ile ilgili tahmin
5. Hafta Tek yığın ortalaması ile ilgili hipotez testi
6. Hafta Tek yığın oranı ile ilgili hipotez testi
7. Hafta Tek yığın varyansı ile ilgili tahmin ve hipotez testi
8. Hafta İki yığın ortalama farkı ile ilgili tahmin ve hipotez testi
9. Hafta İki yığın oranı farkı ile ilgili tahmin ve hipotez testi
10. Hafta Tek açıklayıcı değişkenli regresyon parametre tahmini
11. Hafta Tek açıklayıcı değişkenli korelasyon parametre tahmini
12. Hafta Parametrik olmayan(parametre dışı) testler
13. Hafta Geçmiş konuların tartışılması
14. Hafta Geçmiş konuların tartışılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Uygulamalı istatistik - Prof. Dr. Özkan Ünver, Prof. Dr. Hamza Gamgam. Seçkin Yayınları İstatistiki Yöntemler - Prof. Dr. Zeki Avralıoğlu
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

5

   

4

  

5

 

5

ÖÇ2

   

5

   

4

  

5

 

5

ÖÇ3

5

  

5

   

4

  

5

 

5

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek