İŞL516


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İŞL516 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Buket TAŞKIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin Ön Koşulu Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilimsel araştırma konularında bilgi sahibi olmak ve kurallarını öğrenmek.
Dersin İçeriği 1-Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini tanır, 2-Çalışma konusunun amacına uygun yöntem ve tekniğini belirler, 3-Bilimsel araştırma süreçlerinde etik ilkeleri uygular, 4-İlgili alanda bir araştırma önerisi tasarlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Araştırma ile ilgili temel kavramlar bilgisi (Bilim, bilimsel yöntem).
2. Hafta Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri bilgisi (Araştırma yöntembilimi, konu belirleme, problemi tanımlama, problem seçimi, amaç, önem, sınırlılıklar
3. Hafta Araştırma önerisi hazırlama
4. Hafta Yöntem (Araştırma modeli ve türleri)
5. Hafta Evren ve örneklem (Tanımı ve türleri)
6. Hafta Verilerin toplanması (Tanımı, türleri ve kaynakları)
7. Hafta Veri toplama teknikleri (Gözlem, anket, görüşme, belge tarama)
8. Hafta Ölçme aracının teknik nitelikleri/Verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlaması
9. Hafta Özet, yargı ve öneriler ve rapor yazma
10. Hafta Etik kavramına ilişkin temel bilgiler.
11. Hafta Etik ihlalleri ve etik dışı davranışlar. Yayın etiği ve temel ilkeleri. Yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri. Yazarlık hakkı sorunları.Taraflı yayın/Editöryal etik akademik yayınların etik açısından değerlendirilmesi.
12. Hafta Araştırma etik kurulları/Yayın etiğine aykırı örneklerin incelenmesi
13. Hafta Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazma
14. Hafta Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kırbaş, D. & Ekim Çevik, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi Arıkan, R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. Ankara: Gazi kitapevi Cebeci, S. (2015). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. İstanbul: Alfa Yayınları Yıldırım, H. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18
Tüm    5       33    
Ö1                  
Ö2                  
Ö3                  
Ö4                  


Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek