İŞL505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇAĞDAŞ İŞLETME YÖNETİMİ İŞL505 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahime Dilek KOÇAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ders için ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı işletme organizasyonları içinde "yönetici" rolü oynayan çalışanları esas alarak, yöneticilik işinin kapsamı, ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri alarak, bunlardaki değişmeleri, mevcut teori ve araştırma bulgularının ışığı altında sistemli bir şekilde incelemektedir.
Dersin İçeriği 1- Temel işletme kavramları. 2- İşletmede temel fonksiyonlar. 3- İşletme fonksiyonları. 4- Temel yönetim kavramları ve teorileri. 5- Personel güçlendirme (empowerment) Değişim yönetimi. 6- Kariyer yönetimi 7- Bir yönetim stratejisi olarak outsoursing (dış kaynaklardan yararlanma) 8- Kriz ve kriz yönetimi 9- Organizasyonlarda değişim ve değişim mühendisliği. 10- Kıyaslama (benchmarking) 11- Müşteri ilişkileri yönetimi. 12- Öğrenen organizasyonlar. 13- Sanal organizsayonlar, Şebeke örgütler. 14- Küçülme, Yeniden yapılandırma. 15- Toplam kalite yönetimi, kalite güvence sistemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta TEMEL İŞLETME KAVRAMARI
2. Hafta İŞLETMEDE TEMEL FONKSİYONLAR
3. Hafta İŞLETME FONKSİYONLARI
4. Hafta TEMEL YÖNETİM KAVRAMLARI ve TEORİLERİ
5. Hafta PERSONEL GÜÇLENDİRME(EMPOWERMENT) DEĞİŞİM YÖNETİMİ
6. Hafta KARİYER YÖNETİMİ
7. Hafta BİR YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA
8. Hafta KRİZ ve KRİZ YÖNETİMİ
9. Hafta ORGANİZSAYONLARDA DEĞİŞİM ve DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
10. Hafta KIYASLAMA
11. Hafta MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
12. Hafta ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR
13. Hafta SANAL ORGANİZASYONLAR
14. Hafta KÜÇÜLME, YENİDEN YAPILANDIRMA
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Modern Yönetim Yaklaşımları ; İ.BAKAN Beta, İst 2011 İşletme Yöneticiliği; KOÇER Tamer, Beta yayınları, 9. Bası, İstanbul, 2003 İşletmelerde Stratejik Yönetim, H.ÜLGEN, K. MİRZE, L. Literatür Yayınları, İstanbul, 2004
Staj / Uygulama DERSE AİT STAJ BULUNMAMAKTADIR.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ2

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ3

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ4

5

5

 

2

  

3

    

1

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek