İŞL515


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YBS501 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof.Dr.Alaattin PARLAKKILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere yöneticilik yaparken bilişim süreçlerinde karar vermeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste, bilgisayar kullanımıyla ilgili temel bilgiler, kod yazımı ve bilişim sistemleri konuları tanıtılacaktır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yönetim bilgi sistemleri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Bilgisayar türleri ve işlevlerini tanımlayabilir 2. İnternet teknolojileri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur 3. Temel düzeyde bilgisayar ağları konusunda bilgi sahibi olur 4. Teknolojik ürün seçimlerinin doğruluğu üzerine yorum yapabilir 5. Yazılım ürünleri seçimlerinin doğruluğu üzerine yorum yapabilir 6. Açık kaynak kodlu yazılım kavramını tanımlayabilir ve örneklerini belirtebilir 7. Sunucuların görevleri hakkında bilgi sahibi olur 8. Bilgi İşlem Merkezlerinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgiler
2. Hafta internet kullanımı
3. Hafta Bilgisayar donanımı
4. Hafta İşletim sistemleri
5. Hafta Açık Kaynak Kodlu Yazılım/ Kapalı Kaynak Kodlu Yazılım
6. Hafta Sunucular
7. Hafta Bilgi işlem merkezleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Web sunucu / Veritabanı sunucu
10. Hafta Güvenlik sunucu / Yedekleme sunucu
11. Hafta CRM, MRP, ERP
12. Hafta Örnek bilişim sistemi inceleme
13. Hafta Bilişim sistemlerinde karar verme süreçleri
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Programlar: İşletim sistemleri, Sunucu Yazılımları Diğer: İnternet üzerindeki kaynaklar, Sunucu Donanım ve Yazılımları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

 

5

 

5

 

3

      

ÖÇ2

3

 

5

 

5

 

3

      

ÖÇ3

3

 

5

 

5

 

3

      

ÖÇ4

3

 

5

 

5

 

3

      

ÖÇ5

3

 

5

 

5

 

3

      

ÖÇ6

3

 

5

 

5

 

3

      

ÖÇ7

3

 

5

 

5

 

3

      

ÖÇ8

3

 

5

 

5

 

3

      

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek