EKO505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EKONOMİK ANALİZ EKO505 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Doç.Dr.Güner KOÇ AYTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı iktisat biliminin temel kavramlarını ve üretici ve tüketici davranışlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere kişiye, üretici ve tüketici olarak rasyonel davranma öğretilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ekonomi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Toplumsal ilişkilerde “ekonomik gerçeği” fark edebilme, 2- Günlük yaşamda ekonomik gerçeklere göre davranabilme, 3- Bireysel kararları en yüksek faydayı sağlayacak şekilde alabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ekonomi biliminin niteliği ve önemi
2. Hafta Temel ekonomik kavramlar
3. Hafta Ekonominin temel sorunları
4. Hafta Piyasa kavramı, türleri, fiyat teorisine giriş
5. Hafta Talep, arz ve piyasa dengesi
6. Hafta Arz ve talep esneklikleri
7. Hafta Tüketici teorisi, üretici teorisi
8. Hafta Milli gelir ve ilgili kavramlar
9. Hafta Milli geliri belirleyen faktörler:Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları
10. Hafta Denge milli gelirinin oluşumu
11. Hafta Para kavramı
12. Hafta Enflasyon ve enflasyon türleri ve çözüm politikaları
13. Hafta İstihdam, işsizlik ve çözüm yolları
14. Hafta Uluslar arası ekonomik ilişkiler ve dış ticaret teorisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tomanbay, Gümüş; “Genel Ekonomi” Genel Ekonomi ve /veya benzer başlıklı diğer kitaplar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

   

5

3

2

    

ÖÇ2

5

5

5

4

  

4

4

4

  

5

 

ÖÇ3

3

3

3

   

5

    

5

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek