İŞL501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL İŞLETME BİLGİLERİ İŞL 501 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Doç.Dr. Çağlar DOĞRU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin temel işletme bilgilerini alarak yönetim ve işletme fonksiyonlarını bilerek diğer mesleki derslerine hazırlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste, temel kavramlar, işletmelerin türleri ve çevresi, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin büyümesi, yönetim ve örgüt ve yönetim fonksiyonları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin genel işletme alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletme ile ilgili temel kavramları bilme, 2- İşletmelerin kuruluşu ve türleri ile yönetim fonksiyonlarını kavrama, 3- İşletme fonksiyonlarına ilişkin altyapıyı oluşturma, 4- İşletme bölümünün diğer mesleki derslerine ilişkin temel bir fikir edinebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İşletmenin tanımı ve işletmeye ilişkin temel kavramlar
2. Hafta İşletmelerin kuruluşu ve kuruluş araştırmaları
3. Hafta İşletmelerin hukuki yapıları
4. Hafta Yönetim – yönetim düşüncesinin gelişimi
5. Hafta Yönetim işlevleri – planlama, örgütleme, koordinasyon
6. Hafta Yönetim işlevleri – yöneltme, denetim
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta İşletme fonksiyonları – üretim yönetimi
9. Hafta Pazarlama yönetimi
10. Hafta Muhasebe ve finans
11. Hafta İnsan kaynakları
12. Hafta Halkla ilişkiler ve AR-GE
13. Hafta Globalleşmenin işletme yönetimine etkileri
14. Hafta Konuların tekrarı ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar CAN, Halil; GÜNEY, Semra. Genel İşletme – İlkeler, Kavramlar, Kurumlar. Arıkan Basım Yayım, Ankara, 2007. TUCER, DOĞAN; AYHAN, Doğan Yaşar; VAROĞLU, Demet. Genel İşletmecilik Bilgileri. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007. ÖZALP, İnan. İşletme Yönetimi. Nisan Kitabevi, Ankara, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ2

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ3

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ4

5

5

 

2

  

3

    

1

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek