İŞL504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON İŞL504 İşletme Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Doç.Dr.Çağlar DOĞRU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere girişimcilik ve inovasyon kavramlarını anlama, işletmelerde ve toplumda yaratıcı düşünme, problem çözme ve yeni fikirler geliştirme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, girişimcilik ruhuyla donatılmış olarak iş dünyasında ve kendi girişimlerinde başarılı olabilmek için gereken temel yetkinlikleri kazanacaklardır.
Dersin İçeriği Bu ders, girişimcilik ve inovasyon üzerine, girişimcilik ekosistemini geliştirme üzerine kavramlarını anlama, stratejik planlama, inovatif yaklaşımların öğrenilmesi ve inovasyon ve teknoloji yönetimi unsurlarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İş Fikri Geliştirme ve Değerlendirme Yetkinliği: • Yeni iş fikirleri oluşturma, değerlendirme ve seçme becerilerini kazanma. 2. Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme Yetkinliği: • Girişimcilik için stratejik planlama, iş modeli geliştirme ve iş planı oluşturma becerilerini edinme. 3. Risk Yönetimi ve Yenilikçi Çözümler: • Risk yönetimi tekniklerini anlama ve yenilikçi çözümler geliştirme becerilerini kazanma. 4. Pazarlama ve Finansal Analiz Yetkinliği: • Girişimcilikte pazarlama stratejileri, finansman kaynakları ve girişimlerin sürdürülebilirliğini anlama. 5. Takım Çalışması ve İşbirliği Becerileri: • Girişimcilikte etkili iletişim, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Girişimcilik ve inovasyonun tanımı, önemi ve farklılaşan özellikleri.
2. Hafta Girişimcilik ekosisteminin unsurları ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin analizi.
3. Hafta Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve seçilmesi süreci
4. Hafta Risk yönetimi teknikleri ve başarılı girişimcilik örneklerinin incelenmesi
5. Hafta İnovasyon yönetimi,
6. Hafta Teknolojik gelişmelerin iş dünyasına etkisi ve yenilikçi yaklaşımlar.
7. Hafta Girişimcilikte pazarlama stratejileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Finansman kaynakları
10. Hafta Girişimlerin sürdürülebilirliği
11. Hafta Girişimlerin sürdürülebilirliği
12. Hafta Dijital Girişimcilik
13. Hafta Sosyal Girişimcilik
14. Hafta Kadın Girişimciliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Solmaztürk, A. B., & Hırlak, B. (Eds.). (2022). Girişimcilikte Güncel Yaklaşımlar. Eğitim Yayınevi. 2- YILMAZ, O. (2020). İnovasyon Yönetimi. Gazi Kitabevi, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ2

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ3

5

5

 

2

  

3

    

1

 

ÖÇ4

5

5

 

2

  

3

    

1