İŞL608


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İşletme Yönetiminde Yeni Gelişmeler: Kalite Yönetimi, Yalın Üretim Yöntemi ve Six Sigma İŞL608 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
50 50 100 200 3 10

Ders Sorumluları Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kalite Yönetimi alanında güncel çalışmaların Türkçe ve Yabancı dilde takip ederek, bunları özümsemesi ve bir senteze ulaşması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Kalite Yönetimi alanında, Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Yalın Yönetim, yabancı ve yerli literatür taraması ve yönlendirilmiş okuma parçalarından özet ve sunumlar. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma. Örgütlerle ilgili kuramsallaştırmanın kapsamı ve temel kaygıları; örgütsel etkililik, örgütler üzerindeki bağlamsal etkiler, yapısal ayarlamalar ve örgütsel süreçlerle ilgili konuların tartışılması; örgüt kuramında önde gelen bakış açıları: kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsal, ekonomik, yorumlayıcı, eleştirel ve post-modern yaklaşımlar; süregelen çekişme ve tartışmaların incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ1: Kalite Yönetimi alanında mevcut kuramları bilir. ÖÇ2: Kalite Yönetimi alanında farklı Kuramların tarihsel gelişime göre uygulamalardaki gelişimlerini bilir. ÖÇ3: Güncel Türkçe ve yabancı literatürü ve gelişmeleri takip eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel ders planı ve Giriş. Çalışma Konularının belirlenmesi.
2. Hafta Kalite Kavram ve tanımları.
3. Hafta Tarihsel gelişim ve Kalite Gurularının çalışmaları taranacak ve sentezlenecektir.
4. Hafta Ürün, hizmet ve organizasyon kalite kriterleri ve ölçüm yöntemleri taranarak sentezlenecektir.
5. Hafta Japon yaklaşımı ve uygulamaları taranarak sentezlenecektir.
6. Hafta Avrupa uygulamaları, ISO standartları, Örgütsel Mükemmellik konularında yazın taramaları ve sentezlenmesi.
7. Hafta Vize sınavı
8. Hafta Altı Sigma ve Amerikan uygulamaları literatürde taranarak güncel yazın sentezlenecektir.
9. Hafta Kalite Yönetiminde başarı faktörleri tartışılacaktır.
10. Hafta Kalite Yönetiminde kullanılan araçlar tartışılacaktır.
11. Hafta Kalite Yönetiminde kullanılan teknikler tartışılacaktır.
12. Hafta Kalite Yönetiminde kullanılan yönetsel döngüler, PUKÖ, DMAIC, DRIVER, KAIZEN RADAR, tartışılacaktır.
13. Hafta Kalite Yönetimi uygulama yöntemleri tartışılacaktır.
14. Hafta Genel değerlendirme ve geleceğe bakış.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10 (Sunumlar)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Türkmen Derdiyok, Kalite Yönetimi, Berivan Yayınları, Ankara, 2018. Güncel Literatürde var olan Türkçe ve Yabancı Kitap ve Makaleler.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 1

 

 3

 

 4

ÖÇ2

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ3

 1

 

 

 

 

 

 

 5

 

 4

 

 

3