İŞL615


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Maliyet Yönetimi İŞL615 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 10

Ders Sorumluları Doç. Dr. Habib AKDOĞAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye sermaye maliyet yönetimi ve sermaye yapısı ile ilgili kavramları ve süreçleri hakkında yeterli bilginin verilmesi, ve öğrencinin bu bilgileri kullanarak finansal analiz ve planlama yapabilme ve rasyonel karar verebilme becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Sermaye Maliyet yönetimiyle ilgili Adi ve İmtiyazlı Pay Satışı ile Kredi Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti; Dağıtılmayan Kârların Maliyeti, Ortalama Sermaye Maliyeti ileri düzeyde irdelenmekte; Sermaye Yapısı Kararlarında Optimal Sermaye Yapısı (ortalama sermaye maliyetinin en düşük olduğu sermaye yapısı); Optimal Sermaye Yapısının Bozulduğu Hallerde Alınacak Kararlar; Optimal Sermaye Yapısı ile İlgili Güncel Görüşler; Ulusal ve uluslararası Ekonomik Faktörlerin Sermaye Yapısı ile İlgili Kararlardaki Önemi; Piyasa Faiz Oranındaki Değişmelerin Ortalama Sermaye Maliyetine Etkisi ile Optimal Sermaye Yapısı ile İlgili Kararlarda Faizin Önemi üzerinde durulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sermaye maliyet yönetimi ve sermaye yapısı alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Sermaye yönetiminin esaslarını kavrayabilme, 2- Herhangi bir işletmenin sermaye maliyetini hesaplayabilme, 3- Faiz oranlarından yararlanabilme, 4- İşletmelerin optimal sermaye yapısını belirleyebilme 5- Finansal analiz ve planlama yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sermaye Maliyeti Hesaplanmasının Önemi, Sermaye (Kaynak) Maliyeti
2. Hafta Yabancı Kaynak Maliyeti
3. Hafta Öz Sermaye Maliyeti
4. Hafta Sermaye Yapısı
5. Hafta Sermaye Maliyeti ve Firmanın Piyasa Değeri
6. Hafta Net Gelir Yaklaşımı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı
9. Hafta Geleneksel Yaklaşım
10. Hafta Modigliani Miller Yaklaşımı
11. Hafta Optimal Sermaye Yapısı
12. Hafta Sermaye Yapısı İle İlgili Kararları Etkileyen Faktörler
13. Hafta Kaynak Seçimini Etkileyen Etmenler
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

   

4

      

ÖÇ2

5

5

5

   

4

      

ÖÇ3

5

5

5

   

4

      

ÖÇ4

5

5

5

   

4

   

3

 

4

ÖÇ5

5

5

5

   

4

5

  

3

 

4

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek