İŞL603


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yönetim ve Örgüt Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar İŞL603 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
50 50 100 200 3 10

Ders Sorumluları Prof. Dr. Türkmen DERDİYOK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yönetim ve Örgüt Kuramında var olan kuramların güncel çalışmalarını Türkçe ve Yabancı dilde takip ederek, bunları özümsemesi ve bir senteze ulaşması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Yönetim ve örgüt kuramında yabancı ve yerli literatür taraması ve yönlendirilmiş okuma parçalarından özet ve sunumlar. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ1: Yönetim ve Örgüt Kuramında mevcut kuramları bilir. ÖÇ2: Yönetim ve Örgüt Kuramında farklı Kuramların tarihsel gelişime göre uygulamalardaki gelişimlerini bilir. ÖÇ3: Güncel Türkçe ve yabancı literatürü ve gelişmeleri takip eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Dersin genel anlatım ve işleyiş planının sunumu. Örgüt Kuramlarına kısa giriş.
2. Hafta Klasik Kuramda var olan literatür özetleri ve eleştirileri. Öğrenciler tarafından Kitap ve makale derlemeleri yapılacaktır.
3. Hafta Neo Klasik Kuramın ortaya çıkışı nedenleri. Bu alandaki çalışmalar değerlendirilecektir.
4. Hafta Durumsallık / Koşul Bağımlılığı, Sistem yaklaşımı alanında literatür taraması ve sentezler öğrenciler tarafından yapılacaktır.
5. Hafta Kaynak bağımlılığı kuramı yazın alanı taranacak ve özet sentez sunumlar yapılacaktır.
6. Hafta Örgüt Kuramında yazında yer alan eleştirel yaklaşımlar taranacak ve sentezlenecektir.
7. Hafta Vize Sınavı
8. Hafta Örgüt Kuramı yazınında yer alan Normatif ve Sembolik Perspektiler taranacak ve sentezlenecektir.
9. Hafta Örgüt Kuramı yazınında yer alan post modern yaklaşımlar taranacak ve sentezlenecektir.
10. Hafta Yönetim ve Organizasyon Kuramında yetki, güç ve kontrol farklı perspektiflerden sentezlenecektir.
11. Hafta Yönetim ve Organizasyon Kuramında kültür konusu taranacak ve anlatılacaktır.
12. Hafta Yönetim ve Organizasyon Kuramında teknolojik gelişmeler ve etkileri tartışılacak
13. Hafta Yönetim ve Organizasyon Kuramında ekip çalışması, koçluk ve liderlik tartışılacaktır.
14. Hafta Güncel genel değerlendirmeler yapılacaktır.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10 (Sunumlar)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Güncel Türkçe ve Yabancı Basım kitap ve makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 1

 

 3

 

 4

ÖÇ2

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ3

 1

 

 

 

 

 

 

 5

 

 4

 

 

3