İŞL617


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uluslararası İşletmecilik İŞL617 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
3 42 3 10

Ders Sorumluları Doç. Dr. R. Dilek KOÇAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yüksek lisans mezunu olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders sizlere, uluslar arası çevrede iş ve yöneticilik yapmayı kolaylaştıracak kuram ve uygulamalar konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders; Küreselleşmenin ülkeler ve işletmeler için ne anlama geldiğini ve iş çevresini geçmişe göre nasıl farklılaştırdığını, Ülkelere ilişkin farklı politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel (doğa) koşullarının işletmeleri ve yöneticileri nasıl etkileyebileceğini, Dünya bankası, Avrupa birliği gibi uluslararası kuruluşların işletmeler ve yöneticiler üzerindeki etkileri, ilgili kuramlar ve uygulamalardan örnekler ışığında ele alarak incelemeyi amaçlar.
Dersin İçeriği İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak günümüzde mikro, meso ve makro düzeydeki örgütler arası ilişkiler, örgütlerin yerleşik oldukları ve/veya ilk kuruluşlarını gerçekleştirdikleri ülke sınırlarının ötesine taşımıştır. Bu nedenle işletme bilgisi ile donatılması hedeflenen bireylerin uluslararası bir çevrede iş ve yöneticilik yapmaya yönelik bilgileri de öğrenmeleri gerekmektedir. Bu ders kapsamında, en temelde, işletmelerin uluslararasılaşması sonucunda ortaya çıka yenilikler ve özel durumlar ele alınacak, uluslararası bir çevrede iş ve yöneticilik yapmanın temel işletme bilgisine ek olarak ne gibi farklılıkları içerdiği işlencektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
2. Hafta ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞİN KAPSAMI
3. Hafta ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞİN TARHSEL GELİŞİMİ
4. Hafta ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE GEÇİŞ NEDENLERİ
5. Hafta ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK TÜRLERİ
6. Hafta ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
7. Hafta ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK TEORİLERİ
8. Hafta VERİLEN MAKALELERİN TARTIŞILMASI
9. Hafta ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ
10. Hafta ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ
11. Hafta ULUSLARARASI ÇEVRE
12. Hafta ÇOKULUSLU ŞİRKETLER
13. Hafta ULUSLARARASI YÖNETİM
14. Hafta ULUSLARARASI İŞLETMELERDE KÜLTÜR
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 5 ADET MAKALE OKUNMASI ve MAKALE KÜNYESİ ÇIKARTILMASI, DERSTE ANLATIM %40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar MUTLU, Esin Can, Uluslararası İşletmecilik: Teori ve Uygulama, İstanbul Beta Yayınları, 2008. YÜKSEL, Öznur, Uluslararası İşletme Yönetimi, Ankara: Gazi Yayınları,1999 ENGİZ, Emrah ve diğerleri, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, İstanbul, Beta Yayınları,2007.
Staj / Uygulama DERSE AİT STAJ BULUNMAMAKTADIR.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ

 

Ö1

Ö2

Ö3

Ö4

Ö5

Ö6

Ö7

P1

X

 

 

 

 

 

 

P2

X

 

 

X

X

 

 

P3

X

 

 

X

 

 

 

P4

X

 

 

 

X

X

X

P5

 

X

X

X

X

X

 

P6

 

X

 

X

X

 

 

P7

X

X

 

 

X

X

X

P8

X

X

X

X

 

 

 

P9

X

 

X

X

X

X

 

P10

 

 

 

 

 

 

 

P11