İŞL610


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Stratejik Pazarlama Yönetimi İŞL610 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 10

Ders Sorumluları Prof. Dr. Alper ÖZER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Doktora şartlarını yerine getirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, bir pazarlama stratejisi geliştirme ve seçilen stratejiyi gerçekleştirmek için en uygun pazarlama karmasını tasarlama sürecine odaklanan, stratejik bir pazarlama yönetimi perspektifi sunar. Spesifik olarak bu dersin amacı: -Pazarlama stratejisinin temel öğelerini tanıtmak, -Problem analizi ve eylem planlaması için sağlam bir çerçeve sunmak, -ve öğrencinin liderlik, analitik ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Ders, ürün stratejisi belirleme, hizmet tasarlama ve yönetme, fiyatlandırma stratejileri ve programları geliştirme, bütünleşmiş pazarlama kanallarını yönetme, kitle iletişimini yönetme: reklam, satış promosyonları, etkinlikler, deneyimler ve halkla ilişkiler ile uzun dönemli bütünsel bir pazarlama organizasyonunu yönetmeyi ele almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler, 1) pazarlama stratejileri geliştirebilecek, 2) bir şirketin faaliyet gösterdiği ortamı anlayabilecek, fırsatları ve tehditleri belirleyebilecek, 3) pazarlama problemlerini tanımlayabilecek ve çözebilecek, 4) pazarlama karması stratejileri ve eyleme geçirilebilir pazarlama planları geliştirebileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Rekabetin Ele Alınması ve Büyümenin Artırılması
2. Hafta Ürün Stratejisinin Belirlenmesi
3. Hafta Hizmetlerin Tasarlanması ve Yönetimi
4. Hafta Yeni Pazar Tekliflerinin Tanıtılması
5. Hafta Fiyatlandırma Stratejileri ve Programlarının Geliştirilmesi
6. Hafta Bütünleşik Pazarlama Kanalları Tasarlama ve Yönetimi
7. Hafta Perakendecilik, Toptancılık ve Lojistik Yönetimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Tasarlanması ve Yönetimi
10. Hafta Kitle İletişimini Yönetme: Reklamcılık, Satış Promosyonları, Etkinlikler, Deneyimler ve Halkla İlişkiler
11. Hafta Dijital İletişimleri Yönetme: Çevrimiçi, Sosyal Medya ve Mobil.
12. Hafta Kişisel İletişimi Yönetme: Doğrudan pazarlama, Veri tabanı Pazarlaması ve Kişisel Satış.
13. Hafta Uzun vadede bütünsel bir pazarlama organizasyonunu yönetmek
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2016) Marketing Management, Pearson, Global Edition 15, ISBN-13: 978-1-292-09262-1
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 3

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 2

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 5

ÖÇ4

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

5