İŞL606


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Finansal Pazarlar ve Araçlarda Yeni Yönelimler İŞL606 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 3 10

Ders Sorumluları Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin uluslararası finansal sistemi kavraması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Finansal Pazarlar ve Finansal Sistem, Finansal Sistem ve Finansal Araçlar, İşletmelere fon sağlayan araçlar, Risk Devretme Amaçlı Araçlar (Forward, Futures, Swap, Opsiyon); Kredi Türevleri (CDS( Kredit Temerrüt Swapı), CLN( Kredi Temerrüdüne Bağlı Tahvil), CSO (Kredi Spread Opsiyonu), TRS (Toplam Getiri Swapı), Sukuk, Varantlar, Hibrit Menkul Kıymetler, Balonlar, Kredi Riskinin Analizi ve Basel II Uzlaşısı ile, Uluslararası Pazarlarda Gelişmeler, konuları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal piyasalar ve araçları ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finansal sistemin işleyişini kavrayabilme, 2- Temel türev araçları tanıyabilme, 3- Faiz oranlarından yararlanabilme, 4- Orta ve uzun vadeli finansal planlama yapabilme, 5- İşletmelerde türev araçları kullanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal Pazarlar ve Finansal Sistem
2. Hafta Finansal Sistem ve Finansal Araçlar
3. Hafta İşletmelere fon sağlayan araçlar
4. Hafta Risk Devretme Amaçlı Araçlar (Forward, Futures, Swap, Opsiyon)
5. Hafta Kredi Türevleri (CDS( Kredit Temerrüt Swapı)
6. Hafta CLN( Kredi Temerrüdüne Bağlı Tahvil)
7. Hafta CSO (Kredi Spread Opsiyonu)
8. Hafta TRS (Toplam Getiri Swapı)
9. Hafta Sukuk, Varantlar
10. Hafta Hibrit Menkul Kıymetler
11. Hafta Finansal Varlık Balonları
12. Hafta Kredi Riskinin Analizi ve Basel II Uzlaşısı
13. Hafta Uluslararası Pazarlarda Gelişmeler
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Financial Markets and Institutions Global Edition, 7E, Mishkin and Eakins
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek