İŞL607


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İleri Yönetim Kontrol Sistemleri İŞL607 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 3 10

Ders Sorumluları Prof. Dr. ARAL EGE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Doktora giriş şartlarını tamamlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yönetim kontrol sistemlerine dair temel kavramlar, kapsamlar ve literatür hakkında bilgi sahibi olmak; yönetim kontrol sistemlerinin gerekliliğini ve etkilerini anlamak ve yönetim kontrol sistemlerini değerlendirme ve tasarlama becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Farklı kontrol mekanizmalarının temeli ve kontrol mekanizmalarının kapsamına dayalı tartışmalar ile, yönetim kontrol sistemlerinin motivasyon, yaratıcılık, yenilik, yüksek performans ve yeni teknolojiler gibi kavramlarla nasıl ilişkili olduğuna dair konuları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Kurumsal yönetim bağlamında yönetim kontrol sisteminin rolünü bilmek 2. İşletmelerin sürdürülebilirlik yönüyle tutarlı bir yönetim kontrol sisteminin nasıl uygulanacağını anlamak. 3. Yönetim kontrol sisteminin etkinliği ile ilgili varsayımların nasıl ele alınacağını bilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kurumsal yönetim bağlamında yönetim kontrolü
2. Hafta Kar planı oluşturma ve değerlendirme
3. Hafta Yönetim kontrolü için performans ölçümü
4. Hafta Transfer fiyatlandırması
5. Hafta Hedef maliyet
6. Hafta Bütçelendirme
7. Hafta Sürdürülebilirlik bakış açısından yönetim kontrol sisteminin gelişimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Organizasyonlara ilişkin yapı analizi ve yönetimin kontrolünü etkileyecek değişkenlerin analizi
10. Hafta Finansal ve finansal olmayan performans ölçümü
11. Hafta Yönetim kontrol sistemi ve kurumsal raporlama arasındaki entegrasyon
12. Hafta İşletme çalışanlarının kontrolü ve motivasyonu
13. Hafta Makale incelemesi
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bruggeman, Management Control: Concepts, Methods and Practice, Intersentia, 2018, 1. Baskı
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 1

 3

 

 

 5

 

 3

 

 

 4

 3

 3

 5

 4

ÖÇ2

 

 

 4

 

 3

 

 1

 5

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ3

 2

 3

 

 

 3

 

 5

 

 

 4

 3

 5

3

 5