İŞL601


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İleri İstatistik Teknikleri İŞL601 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
3 42 3 10

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özkan ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Haftalık ders dağılımında görülen konuların daha iyi öğrenilmesi bağlamında araştırma yaparak ve sunarak konuların pekiştirilmesi.
Dersin İçeriği Dersin amacı doktora öğrencilerinin araştırma ve tez yazımında gerekli olan; nitel ve nicel araştırmalarda kullanılan istatistiksel araç ve yöntemlerin uygulamalı öğretilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Regresyon yönteminin teorik alt yapısı oluşur 2. Varyans analizi yönteminin teorik alt yapısı oluşur 3. Farklı regresyon ve varyans analizi problemleri çözülebilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Doğrusal Modeller
2. Hafta Doğrusal Modeller
3. Hafta Dengeli düzenlemeler için varyans bileşenleri
4. Hafta Polinom modeller
5. Hafta Harmonik regresyon
6. Hafta Uygulama
7. Hafta Nicel ve nitel faktörlerin birleşimi için çaprazlanmış modeller
8. Hafta Sabit etki için varyans modelleri
9. Hafta Sabit etki için varyans modeller
10. Hafta Rassal etki için varyans modelleri
11. Hafta Rassal etki için varyans modelleri
12. Hafta Sabit ve rassal etkilerin birlikte etkileri için varyans analizi
13. Hafta Sabit ve rassal etkilerin birlikte etkileri için varyans analizi
14. Hafta Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar John, Peter W.M., Statistical Design andAnalaysis of Experiments, 1971. The Macmillian Company -Draper, Norman ve Smith, Harry, Applied Regression
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 1

 

 3

 

 4

ÖÇ2

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ3

 1

 

 

 

 

 

 

 5

 

 4

 

 

3