İŞL614


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Finans Teorisi ve Politikaları İŞL614 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 48 90 3 10

Ders Sorumluları Doç.Dr.Serkan ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin Ön Koşulu Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, finansal karar alma süreçleri üzerine derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi amaçlar. Finans teorileri ile ilgili güncel araştırmalara odaklanarak, finansal kararların etkili bir şekilde yönetilmesi için stratejik politika oluşturma yeteneklerini artırır.
Dersin İçeriği Finansal teorilerin detaylı incelenmesini ve bu teorilere dayalı olarak finans politikalarının oluşturulması, değerleme yöntemleri, risk yönetimi ve finansal karar alma süreçlerini kapsayan bir içeriğe sahiptir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Finansal teorilerin anlaşılması, 2- analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, 3- risk yönetimi stratejilerini anlama, 4- finans politikalarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, 5- güncel araştırmalara dayalı olarak finansal karar alma konusundaki bilgi ve becerilerin artırılması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansın Temel Kavramları
2. Hafta Modern Finans Teorileri
3. Hafta Hisse Senetleri ve Tahviller
4. Hafta Türev Araçlar: Opsiyonlar ve Vadeli İşlem Sözleşmeleri
5. Hafta Temel Değerleme Modelleri: DCF ve Benzeri Modeller
6. Hafta Hisse Senetleri ve Tahvillerin Değerlemesi
7. Hafta Finansal Risk Kavramları
8. Hafta Vize
9. Hafta Portföy Yönetimi ve Çeşitlendirme
10. Hafta Finansal Strateji ve Politika Oluşturma
11. Hafta Kurumsal Finans Yönetimi
12. Hafta Bütçeleme ve Finansal Planlama
13. Hafta Karar Analizi ve Finansal Raporlama
14. Hafta Finans Literatüründe Güncel Konular
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Finansal Yönetim, Murat Kıyılar, Vedat Sarıkovanlık, Literatür Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

 

ÖÇ1

2

5

2

2

2

2

3

 

3

1

1

1

1

4

ÖÇ2

1

2

1

1

1

1

1

 

2

3

1

1

2

1

ÖÇ3

1

2

1

3

1

2

4

 

4

4

2

2

3

2

ÖÇ4

1

4

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

3

ÖÇ5

 

3

1

1

1

1

1

 

2

3

2

2

4

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek