İŞL609


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hizmet İşletmelerinde Yönetim İŞL609 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
3 42 3 10

Ders Sorumluları Prof. Dr. Coşkun İKİZLER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hizmet yönetimi ilkelerini ve hizmet işletmelerinin rekabet gücünü etkili bir şekilde yönetmek ve artırmak için gereken yönetim becerilerinin elde edilmesi konusunda bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste, hizmet işletmelerinde operasyonel rekabet gücü elde etmek için hem geleneksel hem de yeni yaklaşımlar incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. Hizmet sunumunu ve nasıl yönetileceğini öğrenme 2. Hizmet yönetimi kapsamında geliştirilen teori ve modelleri öğrenme 3. Hizmet sunumunda "ortak üretim" kavramını, özel ve kamu sektörlerinde hizmet yönetimi üzerindeki etkilerini anlama ve kritik bir şekilde değerlendirme becerilerine sahip olacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hizmet kavramı, özellikleri ve yönetimde etkileri
2. Hafta Hizmet ve süreç tasarımı
3. Hafta Tesis konumu, hizmet ortamı tasarımı ve yönetimi
4. Hafta Müşteri yönetimi ve hizmetlerde müşteri sadakati
5. Hafta Hizmet kalitesi
6. Hafta Hizmetlerde insan kaynakları yönetimi
7. Hafta Hizmet hatalarının yönetimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hizmetlerde inovasyon
10. Hafta Yeni hizmet geliştirme
11. Hafta Gelir/kazanç yönetimi
12. Hafta Makale incelemesi
13. Hafta Makale incelemesi
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fitzsimmons, J. 2018, Service Management: Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill Higher Education
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 3

 

 

 3

 

 

 2

 

 

 5

 

 4

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 4

 4

 

 

 

 

 2

 

 5

 

 

ÖÇ3

 4

 

 2

 

 

 

 4

 

 3

 2

 

 

 3

 

ÖÇ4

 4

5

 

 4

 

2

 2

 

 

 

 

5

 4