İŞL613


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İŞL613 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
200 42 70 306 3 10

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahime Dilek KOÇAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin Ön Koşulu Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Örgütlerde insan unsurundan haberdar olur. 2) Örgütlerde bireysel, grup ve örgüt seviyesinde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilir. 3) Örgütsel karar süreçlerindeki algısal etkileri bilir 4) Özendirme kuramlarını bilir. 5) İş tasarımı ve özendirme arasındaki ilişkiyi bilir. 6) Liderlik kuramları hakkında bilgi sahibidir. 7) Güç ve politik unsurların örgütler üzerine etkisini kavrar.
Dersin İçeriği Uygulamalı bir sosyal bilim alanı olan Yönetim ve Organizasyon'un bir alt alanı olan örgütsel Davranış, günümüz işletmelerinin farklılaşan sorun alanlarına çözüm getirmede kulanılabilecek en önemli araştırma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dersin odaklandığı konular örgütsel ortamda birey, grup ve örgüt düzeyindeki davranışsal dinamiklerdir. Bu kapsamda, örgütte bireylerin algıları ve duyguları, iş tatmini, motivasyon, liderlik biçimleri, güç ve otorite, çatışma yönetimi, takım çalışmaları ve dinamikleri, örgütsel kültür gibi konular üzerinde durulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Dersin yürütme esasları ile ilgili bilgilendirme, Örgütsel davranış alanının tanıtımı
2. Hafta Örgütsel Davranışa Giriş (ders kitabı bölüm 1)
3. Hafta Algı, Tutum ve Duygular (ders kitabı bölüm 2)
4. Hafta Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler (ders kitabı bölüm 3)
5. Hafta Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler (ders kitabı bölüm 3)
6. Hafta Motivasyon (ders kitabı bölüm 4)
7. Hafta Kişi-Örgüt Uyumu, Sosyalizasyon ve İş Dizaynı (ders kitabı bölüm 5)
8. Hafta Gruplar ve Grup Dinamikleri (ders kitabı bölüm 7)
9. Hafta Liderlik (ders kitabı bölüm 9)
10. Hafta İletişim (ders kitabı bölüm 11)
11. Hafta Toplumsal Kültür (ders kitabı bölüm 12)
12. Hafta Örgütsel Kültür (ders kitabı bölüm 13)
13. Hafta Örgütsel Davranışın Karanlık Yüzü (ders kitabı bölüm 15)
14. Hafta Örgütsel Davranışta Bazı Güncel Konular
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Stephan Robbins, Timothy A. Judge,Örgütsel Davranış,2019 Nobel, Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojsi, beta Yayınları, Sığrı, Ü., ve Gürbüz, S. (ed.) (2013). Örgütsel Davranış, İstanbul: Beta Yayıncılık. Makaleler (Öğretim üyesi tarafından verilecek)
Staj / Uygulama Derse ait staj Bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

                                                               PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ

 

Ö1

Ö2

Ö3

Ö4

Ö5

Ö6

Ö7

P1

X

 

 

 

 

 

 

P2

X

 

 

X

X

 

 

P3

X

 

 

X

 

 

 

P4

X

 

 

 

X

X

X

P5

 

X

X

X

X

X

 

P6

 

X

 

X

X

 

 

P7

X

X

 

 

X

X

X

P8

X

X

X

X

 

 

 

P9

X

 

X

X

X

X

 

P10

 

 

 

 

 

 

 

P11