İŞL630


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yeterlik İŞL630 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
100 0 20

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yeterlik sınavı, gerekli derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
Dersin İçeriği Yeterlik sınavı, gerekli derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda harf notu aritmetik ortalaması en az CB alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav jürisi öğrencinin sözlü sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İşletme Doktora Programı derslerinde edinilen bilgi ve beceriler birikiminin güçlendirilmesi. 2. İşletme alanı alt konularında yer alan teori ve yöntemlerin bütünleştirilmesi. 3. İşletme literatürüne hakimiyetin artırılması. 4. Güncel teori, pratik ve araştırmaların değerlendirilmesi ve bütünleşik biçimde ele alınabilmesi yeteneğinin artırılması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
2. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
3. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
4. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
5. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
6. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
7. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
8. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
9. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
10. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
11. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
12. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
13. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
14. Hafta Yeterlik sınavı için bağımsız çalışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

5

4

 

 

3

3

5

 

3

 

3

 

ÖÇ2

 

5

5

4

 

 

3

3

3

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5