İŞL616


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uluslararası Finansal Raporlama İŞL616 İşletme Doktora Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 48 90 3 10

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına geçiş süreci, standartların nasıl hazırlandığı, mevcut standartların neler olduğu ve standart bulunmayan durumlarda başvurulacak kavramsal çerçevenin genel mantığı hakkında bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği Bugüne kadar hazırlanmış olan uluslar arası muhasebe standartlarının amacı, kapsamı ve satandartların uygulanması ile mevcut sistemle karşılaştırılmasını yaparak, standartlara uygun raporlama yapılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrenciler: 1. Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın (UFRS) gelişimini ve önemini anlar. 2. Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) öğrenir. 3. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) bilir. 4. TMS ile Vergi Usul Kanunu arasındaki farkları açıklayabilir. 5.TFRS'ye uygun finansal raporlama yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal Tabloların Sunuluşu
2. Hafta Stoklar
3. Hafta Nakit Akış Tabloları
4. Hafta Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
5. Hafta Gelir Vergileri
6. Hafta Maddi Duran Varlıklar
7. Hafta Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8. Hafta Ödev
9. Hafta Kiralama İşlemleri
10. Hafta Hasılat
11. Hafta Konsolidasyon İşlemleri
12. Hafta İştirakler
13. Hafta Borçlanma Maliyetleri
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 40
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar AKDOĞAN, Habib, BOBİ FRS/TMS ve MSUGT/VUK KARŞILAŞTIRMALARI, Siyasal Yayınevi, 2020 ÖZERHAN,Yıldız ve Serap YANIK (2012), IFRS/IAS İle Uyumlu TMS/TFRS. Ankara: TÜRMOB Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 5

ÖÇ2

5

 

 

 

 2

 

 

 

 

 4

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ4

3

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek