MYM203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KALİTE YÖNETİMİ MYM203 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Literatürde ve uygulamada var olan Kalite Yönetim sistemlerinin tarihsel gelişim süreçleri, temel görüşleri ve bunların uygulama yöntemleri ile işletmelerde bir rekabet ve stratejik yönetim aracı olarak kullanımının öğrencilere öğretilmesi.
Dersin İçeriği Ders teorik olarak; ülke uygulamaları da dikkate alınarak uygulamadaki Kalite Yönetim Sistemlerini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Kalite Yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Kalite kavramı ve Kalite Yönetim (KY) modellerinin neler olduğunu öğreneceklerdir. 2-.Kalitenin evrimi ve Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri odaklı işletme yönetim anlayışını öğreneceklerdir. 3- KY’inin Japonya, Amerika, Avrupa ve Türkiye’de uygulama konusunda bilgi sahibi olacaklardır 4-KY araçları ve KY yöntemlerini; Toplam Kalite Yönetimi Öncüleri ve fikirlerini öğrenmiş olacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Örgüt Yönetim Modellerindeki gelişmeler ve Kalite
2. Hafta Kalite kavramı ve Tarihsel süreç.
3. Hafta Kalite Yönetimi ve Kalitenin tüketiciler ve üretenler açısından önemi ve işletmelere etkileri
4. Hafta Japon Kalite Yönetim Modelleri; Yönetim ve PUKO uygulaması; Yönetsel çember ve Taylor Sistemi
5. Hafta Kalitenin Evrimi
6. Hafta Kalitenin Öncüleri
7. Hafta Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Giriş, oluşumu, uygulama aşamaları; yönetici anlayışları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kalite Yönetim Ödülleri: Amerika, Japonya, Avrupa ve Türkiye uygulamaları
10. Hafta ISO 9000 Serileri ve TKY
11. Hafta Kalite Kontrol Çemberleri
12. Hafta Kalite kontrol araçları
13. Hafta Kalite kontrol teknikleri ve kullanımı
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notlar, anlatılan slaytlar; Kalite Yönetim Sistemleri T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2810, Kalite Yönetimi, Prof. Dr. Türkmen Derdiyok, Berikan Yayınevi 2018.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

5

 4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ3

5

 

3

 

 

 

 

 

 

4

2

ÖÇ4

5

4

 

 

 

 

 

3

 

5