MYI222


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞLETME HUKUKU MYI222 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere işletmelerin hukuksal zemin ve çevresini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, işletmelerin iç ve dış çevreyle olan ilişkilerindeki yasal düzenlemelerden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin işletme hukuku alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletmelerle ilgili mülkiyet, sözleşme, rekabet, tüketici ile icra iflas hukuku ile ilgili pratik bilgilere sahip olma 2- Edindiği hukuk bilgilerini işletmelerin faaliyetlerine uyarlayabilme, 3- Şirketlerin tapu işlemlerini; icra ve iflas takiplerini yapabilme; 4- Tüketici hukukunun gereksinimlerine cevap verebilme ve hukuksal açıdan irdeleyebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İşletmenin Hukuksal Çevresi.
2. Hafta Mülkiyet Hukuku.
3. Hafta Sözleşmeler Hukuku.
4. Hafta Sözleşmeler Hukuku
5. Hafta Ortaklıklar Hukuku
6. Hafta Ortaklıklar Hukuku.
7. Hafta Kıymetli Evrak Hukuku
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sigorta Hukuku
10. Hafta Tüketici Hukuku
11. Hafta Tüketici Hukuku
12. Hafta Rekabet Hukuku
13. Hafta Borç Kavramı ve Cebri İcra
14. Hafta SPK ve Kayıtlı Sermaye Hukuku
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

5