İNG102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II İNG102 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 0 35 77 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce dilinin temel yapısını hem metinsel hem de iletişimsel düzeyde kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kavrayış ile kendilerine verilen temel düzeyde İngilizce veriyi analiz edebilecek ve bu veriye doğru biçimde yanıt verebilecek olan öğrencilere hedef dili gerçek yaşam durumlarında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere temel İngilizce dilbilgisi ve becerilerini (okuma, konuşma, dinleme, yazma) kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders çeşitli dilbilgisi kuralları ve dil becerilerine yönelik etkinlikler içeren ünitelere bölünmüştür. Her hafta işlenecek ders saatleri tüm etkinliklere odaklanmaktadır. Bu odak noktaları iletişimin farklı yönleri için bir temel oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Temel İngilizce dilbilgisi kurallarına hakim olma 2. Farklı konularda kısa metinler yazma becerisini kazanma 3. Mesleki bir metni okuyabilme ve anlayabilme 4. İngilizce işitsel ve görsel materyali anlamlandırabilme 5. Yabancı bir ortamda kendini İngilizce ifade edebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Unit 7: Past
2. Hafta Unit 7: Past
3. Hafta Unit 8: Places
4. Hafta Unit 8: Places
5. Hafta Unit 9: Shopping
6. Hafta Unit 9: Shopping
7. Hafta Tekrar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Unit 10: Plans
10. Hafta Unit 10: Plans
11. Hafta Ekstra kaynaklar
12. Hafta Ekstra kaynaklar
13. Hafta Ekstra kaynaklar
14. Hafta Ekstra kaynaklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Speak Out Beginner 2nd Edition, Pearson Publication
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

3