İNG101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I ING101 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 3 3

Ders Sorumluları Ins. Müge GÜNEŞ AKSU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce dilinin temel yapısını hem metinsel hem de iletişimsel düzeyde kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kavrayış ile kendilerine verilen temel düzeyde İngilizce veriyi analiz edebilecek ve bu veriye doğru biçimde yanıt verebilecek olan öğrencilere hedef dili gerçek yaşam durumlarında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere temel İngilizce dilbilgisi ve becerilerini (okuma, konuşma, dinleme, yazma) kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders çeşitli dilbilgisi kuralları ve dil becerilerine yönelik etkinlikler içeren ünitelere bölünmüştür. Her hafta işlenecek ders saatleri tüm etkinliklere odaklanmaktadır. Bu odak noktaları iletişimin farklı yönleri için bir temel oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1: ingiliz dilinin temel yapısının kavranması, 2: Farklı zamanlarda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturulması, 3: Yeni kelimeler öğrenebilme, 4: Temel konularda dialoglar oluşturabilme, 5: Temel düzeyde okuma, anlama ve yazma becerileri kazanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş Ders içeriğinin sunumu ve açıklanması
2. Hafta Unit 1: Hello
3. Hafta Unit 1: Hello
4. Hafta Unit 2: People
5. Hafta Unit 2: People
6. Hafta Unit 3: Things
7. Hafta Unit 3: Things
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Unit 4: Life
10. Hafta Unit 4: Life
11. Hafta Unit 5: Routines
12. Hafta Unit 5: Routines
13. Hafta Unit 6: Journeys
14. Hafta Unit 6: Journeys
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Speakout Starter,2nd Edition England, Pearson Education Limited.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ14

PQ15

LO1

5

4

5

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

LO2

 

5

 

5

5

5

5

 

5

5

5

5

3

4

4

LO3

 

3

4

4

5

4

5

 

5

4

 

 

4

5

 

LO4

 

 

 

5

5

5

4

 

5

4

 

 

 

 

 

LO5

 

 

1

4

 

5

 

 

5

 

4

5

5

5

5