MYI200


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GİRİŞİMCİLİK MYI200 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 28 55 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Girişimcilik kavramını kuramsal olarak benimsemek ve girişimcilik uygulama yöntemleri ile yeni iş kurma ve inovasyon fikirlerini oluşturmak ve bunları yürürlüğe koyma tekniklerini elde etmek.
Dersin İçeriği Ders kuramsal şekilde, girişimcilik ve girişimcilik faaliyetlerini ve bu kuramsal altyapının uygulamalarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Girşimcilik ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Girişimcilik kavramı ve girişimcilik faaliyetlerinin neler olduğunu öğreneceklerdir. 2-.Yaratıcı girişimcilik ve fırsat girişimciliği kapsamında girişimcilik türleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 3- Yeni bir işe başlanmadan önce, iş etüdü ve iş planı yapılması uygulamaları hakkında fikir sahibi olacaklardır. 4-Girişimciliğin yönetimi ve girişimciliğin finansmanına ilişkin resmi ve özel teşvik kurumlarını tanıyacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Girişimcilik Kavramı Üzerine Düşüncelerin ve Tanımların İncelenmesi
2. Hafta Başarılı Girişimcinin Sahip Olması Gereken Özellikler
3. Hafta Girişimcilik Türleri
4. Hafta Girişimcilik Faaliyetleri
5. Hafta Girişimcilik Süreci
6. Hafta Girişimcilik ve Girişimcilik Sürecini Etkileyen Faktörler
7. Hafta İş Etüdü
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Fizibilite Etüdü
10. Hafta İş Planının Geliştirilmesi
11. Hafta İşletme Türleri
12. Hafta Girişimciliğin Finansmanı
13. Hafta Girişimcilik Sermayesi, İnsan Kaynakları ve Pazarlama Yönetimi
14. Hafta Başarılı Girişimcilik Öykülerinin İncelenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara Naktiyok, A. (2004), İç Girişimcilik, Beta yayınları. Döm, S. (2006), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay yayıncılık Bayraktaroğlu, Serkan (2005) Girişimcilik Ders Notları, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
ÖÇ14433 4 2332
ÖÇ24433 4 2 32
ÖÇ34433 4 2232
ÖÇ44433 4 2332
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek