MYI210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL SOSYOLOJİ MYI210 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 0 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sosyoloji disiplininde kullanılan küreselleşme, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik kimlik ve ırkçılık, kültür, medya, bürokrasi ve örgütlenme biçimleri gibi temel sosyolojik kavramların tanımlarını yapıp içinde yaşanılan toplumun yapısını anlamlandırmak ve toplum içinde yaşayan bireylerin arasındaki ilişkilerin bu yapılar tarafından nasıl etkilendiğini inceleyen bir derstir.
Dersin İçeriği Ders teorik olup sosyolojiye giriş dersidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin; 1- Sosyoloji disiplinin tarihsel gelişimi, kapsamı, diğer sosyal bilimleri ile ilişkisi, 2- Toplumun geleninde olan sosyal yapıların tanımlanması ve bunların gündelik hayata olan etkileri 3- Küresel etmenlerin ve toplumsal yapıların çalışma hayatına olan etkilerini iredeleyebilmek konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyoloji nedir? Soyolojik soru sorma ve sosyolojik araştırma nasıl yapılır.
2. Hafta Modern dünyanın doğuşu ve sosyoloji disiplinin doğuşu.
3. Hafta Sosyolojinin temel kavramları: Sınıf
4. Hafta Sosyolojinin temel kavramları: Toplumsal Cinsiyet
5. Hafta Sosyolojinin temel kavramları: Irk ve Etnik Kimlik
6. Hafta ARA SINAV
7. Hafta Küreselleşme
8. Hafta Örgütler ve Ağlar
9. Hafta Çalışma ve Ekonomik Yaşam
10. Hafta Vergilerin sınıflandırılması: Ayni ve şahsi vergiler, dolaysız ve dolaylı vergiler, gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler.
11. Hafta Kültür
12. Hafta Medya ve İletişim
13. Hafta Sunumlar
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derste anlatılanlar ve dağıtılan notlar esastır. Ayrıca şu kitaplardan yararlanılabilir: 1) Suğur, S. (ed.) 2013. Klasik Soyoloji Tarihi. AOF Anadolu Üniv.: Eskişehir. 2) Gökalp, E. (ed.) Sosyal Bilmlerde Temel Kavramlar. 2012. AOF Anadolu Üniv.: Eskişehir. 3) Suğur, N. (ed.) 2012. Sosyolojiye Giriş. AOF Anadolu Üniv.: Eskişehir. 4) Giddens, A. 2012. Sosyoloji. Kırmızı Yayınları: Istanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi