MYI210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL SOSYOLOJİ MYI210 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 0 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul no prequies
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çalışma hayatını biçimlendiren ve ofis ortamında uzantıları olan toplumsallık olgusunu anlamlı bir biçimde yorumlayabilme yetisini geliştirmek.
Dersin İçeriği Sosyoloji disiplininde kullanılan küreselleşme, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik kimlik ve ırkçılık, kültür, medya, bürokrasi ve örgütlenme biçimleri gibi temel sosyolojik kavramların tanımlarını yapıp içinde yaşanılan toplumun yapısını anlamlandırmak ve toplum içinde yaşayan bireylerin arasındaki ilişkilerin bu yapılar tarafından nasıl etkilendiğini inceleyen bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Understanding the historical foundations of sociology, the scope of sociology and the differences between sociology and other social sciences 2- Defining fundamental social structures and understanding how they shape everyday interactions 3- Understanding how social structures and processes like globalization influence work and economic life
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyoloji nedir? Sosyolojiyi diğer sosyal bilimlerden ayıran özellikler
2. Hafta Sosyolojik soru sorma ve sosyolojik araştırma nasıl yapılır
3. Hafta Modern toplumun oluşumu
4. Hafta Sosyoloji disiplinin doğuşu
5. Hafta Sosyolojinin temel kavramları: Sınıf
6. Hafta Sosyolojinin temel kavramları: Toplumsal Cinsiyet
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Küreselleşme I
9. Hafta Küreselleşme II
10. Hafta Örgütler ve Ağlar
11. Hafta Çalışma ve Ekonomik Yaşam
12. Hafta Kültür
13. Hafta Medya ve İletişim
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derste anlatılanlar ve dağıtılan notlar esastır. Ayrıca şu kitaplardan yararlanılabilir: 1) Suğur, S. (ed.) 2013. Klasik Soyoloji Tarihi. AOF Anadolu Üniv.: Eskişehir. 2) Gökalp, E. (ed.) Sosyal Bilmlerde Temel Kavramlar. 2012. AOF Anadolu Üniv.: Eskişehir. 3) Suğur, N. (ed.) 2012. Sosyolojiye Giriş. AOF Anadolu Üniv.: Eskişehir. 4) Giddens, A. 2012. Sosyoloji. Kırmızı Yayınları: Istanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

Py3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

2

4

 

5

 

 

3

 

2

 

5

 

5

 

ÖÇ2

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

3

 

2

ÖÇ3

 

 

4

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ4