MYI106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM VE ORGANİZASYON MYI106 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 28 30 100 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin yönetim biliminin sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders yönetim ve organizasyon kavramlarını açıklayarak işletmelerin amaçlarına ulaşması için ilgili kavramları nasıl kullandıklarını açıklamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrencilerin; 1.Yönetimin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları 
 2.Yönetimin fonksiyonları hakkında ve organizasyonun amaçlarına ulaşmak için bu fonksiyonları nasıl kullanması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları 
 3.Yönetim ve organizasyon kavramlarını biraraya getiren unsurların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır 

Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta DERS TANIMI
2. Hafta YÖNETSEL DÜŞÜNCE VE YÖNETSEL DÜŞÜNCENİN TARİHİ GELİŞİMİ
3. Hafta YÖNETİM-YÖNETİCİLİK VE YÖNETİMİN FONKSİYONLARI
4. Hafta ÖRGÜTLERDE BÖLÜMLENDİRME SİSTEMLERİ VE İŞ-MEVKI TANIMLARI
5. Hafta YETKİ, GÜÇ VE YETKİ DEVRİ
6. Hafta QUIZ VE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
7. Hafta GENEL TEKRAR
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta LİDERLİK
10. Hafta MOTİVASYON
11. Hafta ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA
12. Hafta QUIZ VE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
13. Hafta YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
14. Hafta GENEL TEKRAR
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Yönetim ve Organizasyon
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5