MYM116


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA YÖNETİMİ MYM116 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye; pazarlamanın temelini kavrayabilme, pazardaki değişimleri pazarlamacı perspektifiyle görebilme, Tüketici ve endüstriyel pazarların özelliklerini kavrayabilme ve işletmelerin pazara giriş ve büyümleri için etkin pazarlama stratejileri oluştumada gerekli bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguları tanımlar ve örnekler verir, 2.pazar çevresi kavramını açıklar, pazar çevresini oluşturan unsurları analiz eder ve pazarlama yönetimi açısından çıkarımlarını belirler, 3.tüketici davranışlarının sebeplerini anlatır, yorumlar ve pazarlama programlarını oluşturur,4. pazarlama bilgi sistemleri kavramını anlatır, pazarlama yönetimi açısından gerekli olan bilgi türlerini belirler ve analiz etmeyi öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı
2. Hafta Pazarlamanın Anlayışının Tarihsel Gelişimi
3. Hafta Pazarlama Çevresi
4. Hafta Pazarlamada Planlama
5. Hafta Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi
6. Hafta Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
7. Hafta Endüstriyel Pazarlama
8. Hafta Ara Sınavı
9. Hafta Pazar Bölümleme, Pazar ve Seçimi
10. Hafta Ürün Kavramı Kapsamı
11. Hafta Fiyatlandırma Politika ve Stratejileri
12. Hafta Tutundurma ve Tutundurma Metotları
13. Hafta Dağıtım ve Dağıtım Kanalları
14. Hafta Final SInavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Pazarlama Yönetimi (Stratejik Yaklaşım), Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU, Beta Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

4

 

5

 

4

5

 

5

 

 

4

ÖÇ2

4

 

5

 

4

5

 

5

 

 

4

ÖÇ3

 

 

5

 

 

5

 

5

 

 

4

ÖÇ4

 

 

 

 

4

5

 

5

 

 

4