MYM205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL YÖNETİM MYM205 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 0 98 140 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel finans kavramlarını öğretmek, finans fonksiyonunun öteki fonksiyonlarla ilişkisi ve işletme yönetimindeki yeri ve önemini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste, finans, finansman ,finansal fnaliz, finansal planlama, bütçe, risk-getiri, finansal kararlarda faiz faktörü ve varlık yönetimi kavramları açıklanmakta ve işletmenin finansal yönetiminde bu kavramların yeri gösterilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal yönetim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finans ve finansal yönetimin esaslarını kavrayabilme, 2- Herhangi bir işletmenin finansal oranlarını hesaplayabilme, 3- Faiz oranlarından yararlanabilme, 4- Fon akım tablolarını hazırlayabilme, 5- Orta ve uzun vadeli finansal planlama ve sermaye bütçelemesi yapabilme, 6- Kar planlaması, çalışma kaldıracı ve finansal kaldıracın işletmelerde kullanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal Yönetimin Tanımı, Amacı ve Finans Bölümünün Örgütlenmesi
2. Hafta Faiz Hesaplamaları
3. Hafta Risk ve Beklenen Getiri
4. Hafta Finansal Tablolar ve Analiz
5. Hafta Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Tahminler
6. Hafta Bütçeler
7. Hafta Kar Planlaması ve Kontrol
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çalışma Sermayesi Yönetimi
10. Hafta Nakit Yönetimi
11. Hafta Stokların Yönetimi
12. Hafta Alacakların Yönetimi
13. Hafta Finansman Kaynakları ve Borçlanma Politikası
14. Hafta İşletmede Risk Yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Finansal Yönetim Prof. Dr. Ramazan Aktaş, Prof. Dr. Mete M. Doğanay, Doç. Dr. Yunus Gökmen, Dr. Öğr.Üyesi Kartal Somuncu
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

5

      

4

3

 

ÖÇ2

5

          

ÖÇ3

5

         

5

ÖÇ4

5

  

4

5

  

5

   

ÖÇ5

5

      

5

  

5


*Katkı düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek