MYI101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL İŞLETME MYI101 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 23 35 100 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İş hayatında kullanılabilecek temek işletmecilik bilgilerinin sağlanması.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilerin işletmelerin sosyal, politik ve ekonomik çevrelerde nasıl faaliyet gösterdikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrencilerin; 1. İşletme kavramı, işletmelerin çeşitleri 2. İşletmelerin işlevleri ve bu işlevler ile ilgili detaylı bilgi edinilmesi 3. İşletmenin diğer bilim dallarıyla ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta TANIŞMA VE DERS TANIMI
2. Hafta İŞLETME KAVRAMI VE EKONOMİK BİR BİRİM OLARAK İŞLETME
3. Hafta İŞLETMENİN AMAÇLARI, ÇEVRESİ VE İŞLETME ÇEŞİTLERİ
4. Hafta İŞLETMENİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ
5. Hafta QUIZ VE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
6. Hafta YÖNETİM VE YÖNETİMİN İŞLEVLERİ
7. Hafta GENEL TEKRAR
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞLEVLERİ
10. Hafta PAZARLAMA YÖNETİMİ
11. Hafta ÜRETİM YÖNETİMİ
12. Hafta OUIZ VE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
13. Hafta MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
14. Hafta KÜRESELLEŞEN DÜNYADA İŞLETMELER VE İŞLETME YAŞAMINDA YENİ GELİŞMELER
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Genel İşletme Mucuk, İsmet, Modern İşletmecilik Mirze, S.Kadri, İşletme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

4

 

 

 

 4

 

 

 

4

 

ÖÇ3

4

 

3

 3

 3

 

 

 

 

3