MYM 212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KAMU MALİYESİ MYM212 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 0 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu maliyesinin iktisadi temeli ve kapsamı ile kamu harcamaları ve kamu gelirleri konularında öğrencilere ana hatlarıyla bilgi verilmesi ve böylece programda yer alan konu ile ilgili diğer derslere teorik bir temel oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders teorik olup kamu maliyesinin alt konu başlıklarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin; 1-Kamu maliyesi disiplinin kapsamı, işlevleri, iktisat bilimi ile ilişkisi, 2-.Kamu harcamalarının tanımı, türleri ve kamu harcamalarında meydana gelen artışın nedenleri, 3- Kamu gelirlerinin türleri, 4-Kamu gelirlerinin en önemli bileşeni olan verginin tanımı, türleri ve mahiyetine ilişkin açıklamalar, vergileme ilkeleri, verginin yansıması, konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma; Kamu Maliyesinin tanımı, diğer bilim dalları ile olan ilişkileri; kamu-Özel ekonomi farkları, kamu ekonomisinin özellikleri
2. Hafta Kamu
3. Hafta Kamu Giderleri: Kamu harcamalarındaki artışlar, harcamaların sınırı
4. Hafta Kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkileri
5. Hafta Kamu gelirleri: Tanımlar, tasnifler kamu gelirlerinin çeşitleri
6. Hafta Kamu gelirleri: Vergiler, tanımlar, tasnifler, çeşitleri, vergileme ilkeleri
7. Hafta Kamu Gelirleri: Vergilerin ekonomik etkileri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bütçe: Tanimlar, tasnifler, bütçe hakkı
10. Hafta Bütçe: Bütçeleme süreci, hazırlanması, uygulanması, denetimi
11. Hafta Kamu Borçlanması: Tanımlar, tasnifler, çeşitleri
12. Hafta Kamu Borçlanması: İç ve dış borçlanma süreçleri, etki ve sonuçları
13. Hafta Maliye Politikası: Tanımlar, tasnifler, politika araçları
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları, Sunum slaytları; Kamu Maliyesi / Prof. Dr. Nihat Edizdoğan, ve diğerleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

4

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

4

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek