MYM212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KAMU MALİYESİ MYM212 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 0 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu maliyesinin iktisadi temeli ve kapsamı ile kamu harcamaları ve kamu gelirleri konularında öğrencilere ana hatlarıyla bilgi verilmesi ve böylece programda yer alan konu ile ilgili diğer derslere teorik bir temel oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders teorik olup kamu maliyesinin alt konu başlıklarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin; 1-Kamu maliyesi disiplinin kapsamı, işlevleri, iktisat bilimi ile ilişkisi, 2-.Kamu harcamalarının tanımı, türleri ve kamu harcamalarında meydana gelen artışın nedenleri, 3- Kamu gelirlerinin türleri, 4-Kamu gelirlerinin en önemli bileşeni olan verginin tanımı, türleri ve mahiyetine ilişkin açıklamalar, vergileme ilkeleri, verginin yansıması, konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kamu maliyesinin tanımı ve işlevleri, iktisat bilimi ile ilişkisi.
2. Hafta Kamu maliyesinin mikro iktisadi temelleri ve piyasa başarısızlığı kuramı.
3. Hafta Ekonomide kamu müdahalesine ilişkin yaklaşımlar, kamu kesimi özel kesim ayrımı ve Türkiye’de kamu kesimi.
4. Hafta Kamu harcamalarının tanımı ve sınıflandırılması.
5. Hafta Kamu harcamalarında görünürde ve gerçek artış nedenleri.
6. Hafta Kamu harcamalarında artışı açıklamaya yönelik görüşler (Kamu giderlerinin artış kanunu, sıçrama tezi, medyan ( ortanca) seçmen teorisi, kamusal tercihler teorisi), kamu harcamalarının ekonomik etkileri.
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Kamu gelirleri: Tanımı ve türleri.
9. Hafta Verginin tanımı, işlevleri ve mahiyetine ilişkin açıklamalar (Ödeme gücü teorisi, yararlanma teorisi ve devletin vergileme yetkisinin kaynağını ve meşruiyetini açıklayan devlet teorileri).
10. Hafta Vergilerin sınıflandırılması: Ayni ve şahsi vergiler, dolaysız ve dolaylı vergiler, gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler.
11. Hafta Gelir, servet ve harcama vergileri: Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve servet üzerinden alınan vergiler
12. Hafta Gelir, servet ve harcama vergileri: Harcama vergileri.
13. Hafta Vergileme ilkeleri, vergi yükü ve vergiye karşı tepkiler.
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derste anlatılanlar ve dağıtılan notlar ile alıştırma soruları esastır. Ayrıca şu kitaplardan yararlanılabilir 1)Kamu Maliyesi, Ş. Tosunoğlu ve T. Ergül (Ed) Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2012. 2) Kamu Maliyesi, Abdurrahman Akdoğan, Gazi Kitapevi, Ankara, 2014.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi