MYG103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL HUKUK MYG103 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere temel hukuk bilgisi verilmek suretiyle, onların meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri hukuki sorunları daha iyi anlamalarını ve diğer sorunlardan ayırt edebilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği Hukukun temel esasları ile kavram ve kurumlarının nesnel bir biçimde aktarıldığı bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrencilerin hukuki konulara farkındalıklarının arttırılarak, onların hukuki konuları yorumlama becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Toplum ve hukuk
2. Hafta Hukukun kollara ayrılması
3. Hafta Hukukun kaynakları
4. Hafta Hukukun yasalaştırılması
5. Hafta Yazılı kaynakların derlenmesi ve yayınlanması
6. Hafta Uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Uygulama yönünden yasalar
9. Hafta Hukuk güvenliği kavramı
10. Hafta Temel hukuk kavramları-1
11. Hafta Temel hukuk kavramları-2
12. Hafta Temel hukuk kavramları-3
13. Hafta Temel hukuk kavramları-4
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Prof. Dr. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2014
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi