MYI103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL EKONOMİ MYI103 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 28 30 100 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin ekonomi bilimi ve ekonominin ana sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders mikro ekonomi ve maroekonomi kavramları hakkında genel bir bilgi edinmeyi sağlar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İktisadın temel kavramları, tüketici ve firma davranışları hakkında bilgi sahibi olmaları 2. Arz, talep, piyasa dengesi hakkında bilgi sahibi olmaları 3. Makroekonomik kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta TANIŞMA VE DERS TANIMI
2. Hafta TEMEL KAVRAMLAR VE EKONOMİNİN DOĞASI
3. Hafta ARZ, TALEP, ESNEKLİK- FİYAT TEORİSİ
4. Hafta TÜKETİCİ DAVRANIŞI
5. Hafta QUIZ VE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
6. Hafta ÜRETİM, MALİYETLER VE FİRMA DAVRANIŞI
7. Hafta GENEL TEKRAR
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta MAL VE FAKTÖR PİYASALARI
10. Hafta MAKROEKONOMİK KAVRAMLARA GENEL BİR BAKIŞ
11. Hafta MİLLİ GELİR VE EKONOMİK DENGE
12. Hafta QUIZ VE SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
13. Hafta PARA VE BANKA
14. Hafta GENEL TEKRAR
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, İktisada Giriş Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Dr. Turgut Gümüş, Genel Ekonomi Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

ÖÇ2

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4