MYI103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL EKONOMİ MYI103 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 4

Ders Sorumluları ÖĞR.GÖR. BESTE ALTINÇUBUK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin ekonomi bilimi ve ekonominin ana sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İktisadın temel kavramları, tüketici ve firma davranışları hakkında bilgi sahibi olmaları 2. Arz, talep, piyasa dengesi hakkında bilgi sahibi olmaları 3. Makroekonomik kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, temel kavramlar, tanımlar ve diğer disiplinlerle ilişkisi
2. Hafta TEMEL KAVRAMLAR VE EKONOMİNİN DOĞASI
3. Hafta ARZ, TALEP, ESNEKLİK- FİYAT TEORİSİ
4. Hafta TÜKETİCİ DAVRANIŞI
5. Hafta ÜRETİM, MALİYETLER VE FİRMA DAVRANIŞI
6. Hafta PİYASALAR, FİYATLAMA VE ETKİNLİK
7. Hafta MAKROEKONOMİK KAVRAMLARA GENEL BİR BAKIŞ
8. Hafta Makroekonomiye Genel Bir Bakış
9. Hafta MAKROEKONOMİK PROBLEMLER VE POLİTİKALAR
10. Hafta MİLLİ GELİR VE MALİYE POLİTİKASI
11. Hafta PARA VE BANKA
12. Hafta TOPLAM TALEP- TOPLAM ARZ ANALİZİ
13. Hafta ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
14. Hafta Ekonomik Büyüme ve İstikrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, İktisada Giriş Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Dr. Turgut Gümüş, Genel Ekonomi Prof. Dr. Zeynel Dinler, İktisada Giriş
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi