MYM202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK VERGİ SİSTEMİ MYM202 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 28 55 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergilerin teorik ve uygulama özelliklerinin genel olarak anlatılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste, Türkiye’de yürürlükte olan dolaylı (KDV, ÖTV), dolaysız (Gelir ve Kurumlar Vergileri) ve servet vergileri genel teorik yapı ve işleyişleri anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Gelir ve Kurumlar vergileri ile Katma Değer vergisi ve Özel Tüketim Vergilerinin mükelleflerini anlama, 2- Vergilerin konusu, tarh, tahakkuk ve ödeme zamanları ile özellikli ve ayrıcalıklı durumlarını kavrayabilme, 3- Beyanname veriliş zamanı, vergi taksitleri zamanı ve vergi dairesi ile olan her türlü ilişkiyi öğrenme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel olarak Türk Vergi Sistemi, Tarihsel gelişim. Vergilerin Tasnifi.
2. Hafta Gelir Vergisi; Konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnalar.
3. Hafta Income Tax: Imposition, accrual and payment time, simple procedure.
4. Hafta Gelir Vergisi: Tarh, tahakkuk ve ödeme zamanları, basit usul.
5. Hafta Gelir Vergisi: Ticari, zirai kazançlar ve gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi
6. Hafta Gelir Vergisi: Menkul Sermaye İratlarının vergilendirilmesi; gelirin toplanması ve indirimler.
7. Hafta Kurumlar Vergisi: Konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnalar,
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta KDV: Konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnaları, vergi tarifesi
10. Hafta KDV: Verginin hesaplanması, indirimler ve vergi iadesi
11. Hafta ÖTV: Konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnaları, vergi tarifesi
12. Hafta ÖTV: Verginin hesaplanması, indirimler ve vergi iadesi
13. Hafta Diğer Vergiler: Emlak Vergisi, genel tanıtım
14. Hafta Diğer Vergiler: Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tanıtım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Türk Vergi Sistemi başlıklı tüm kaynaklar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
ÖÇ13   2 2  1 
ÖÇ23   2 2  1 
ÖÇ33   2 2  1 
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek