MYM101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MUHASEBE 1 MYM101 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 16 42 100 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Ömer Eken
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kavramları, muhasebe kayıtları ile temel mali tabloların tanıtımı ve hazırlanması süreçlerinin anlatılması.
Dersin İçeriği İşletmedeki muhasebe kayıtları aşamaları ve işletme temel mali tabloların hazırlanması süreçlerinin kavranması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Hesap planı oluşturmak Bilanço düzenlemek Büyük defter ve mizan düzenlemek Varlık ve kaynak hesaplarını kaydetmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak
2. Hafta Ana ve alt hesapları oluşturmak
3. Hafta Açılış kaydı düzenlemek
4. Hafta Açılış kaydı düzenlemek
5. Hafta Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek
6. Hafta Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek
7. Hafta Büyük defter düzenlemek
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mizan düzenlemek
10. Hafta Dönen varlıkları kaydetmek
11. Hafta Hazır değerleri kaydetmek
12. Hafta Menkul kıymetleri kaydetmek
13. Hafta Ticari alacakları kaydetmek
14. Hafta Stokları kaydetmek
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Muhasebe Prof. Dr. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe (Prof Dr. Yurdakul Çaldağ), Genel Muhasebe (Ertuğrul Çetiner), Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (Pof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Orhan Sevilengül)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

 4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

5