MYI116


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÜRETİM YÖNETİMİ MYI116 İşletme Yönetimi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin üretim ve üretim yönetiminin ana sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği This course provides an introduction to production and production management concepts in organizations and emphasizes the importance of these concepts for organizations to achieve their aims
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrencilerin; 1. İşletmelerde üretim yönetimi ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları 2. Üretim stratejisi, verimlilik, ürün tasarımı ve üretim süreci seçimi hakkında bilgi sahibi olmaları 3. Tesis yerleşimi ve kapasite planlaması, stok yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları 4. Üretim ve kaynak planlaması, kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta DERS TANIMI
2. Hafta İŞLETMELERDE ÜRETİM YÖNETİMİ VE SİSTEMİ
3. Hafta ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK
4. Hafta ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ
5. Hafta TESİS YERLEŞİMİ VE KAPASİTE PLANLAMASI
6. Hafta QUIZ VE SORULARIN TARTIŞILMASI
7. Hafta STOK YÖNETİMİ
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI
10. Hafta ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI
11. Hafta KALİTE YÖNETİMİ
12. Hafta TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
13. Hafta QUIZ VE SORULARIN TARTIŞILMASI
14. Hafta GENEL TEKRAR
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Üretim Yönetimi Üretim/İşlemler Yönetimi, Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

4

 

 

 

 

4

 

4

 

4

4

ÖÇ2

4

 

 

 

 

4

 

4

 

4

4

ÖÇ3

4

 

 

 

 

4

 

4

 

4

4

ÖÇ4

4

 

 

 

 

4

 

4

 

4

4